S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

08/25/2018 - 17:59

పొద్దునే్న లేచి అందరూ తలొక దిక్కు ఎందుకు పోతారు అన్నది ప్రశ్న. అందరూ ఒకే దిక్కుకు కనుక పోతే నేల ఆ దిక్కు కుంగిపోతూ ఉందేమో అన్నది జవాబు. ఈ మాటలో హాస్యము ఉన్నదా లేక ఆలోచించేటందుకు ఏమన్నా ఉన్నదా అన్నది మన ఎదురుగా ఉన్న ప్రశ్న. భూమిని బల్లపరుపుగా అంటే ఒక మంచము వలె, ఒక చాప వలె ఉన్నది అనుకుంటే అప్పుడు అందరూ ఒక దిక్కు పోతే మరి భూమి ఆ దిక్కు వంగిపోయే అవకాశం ఉన్నది. కానీ భూమి అట్ల బల్లపరుపుగా లేదు.

08/17/2018 - 20:43

మనిషి తీరు గురించి మరీ లోతుగా చెపితే అందరూ ఆసక్తిగా చదువుతారా? ఎంత విస్తారంగా చెపితే చదువుతారు! ఈ రచన పుస్తకంగా నేరుగా వేయడం మంచిదా! ఎన్నో ప్రశ్నలు.. వీటన్నిటికీ కారణం ఉంది. మనిషి తనకు తెలిసి కొంత, తెలియకుండా కొంత నియమాలు పెట్టుకుంటాడు. ఆ నియమాల ప్రకారం బతుకులు సాగుతుంటాయి. మానవులు సమాజంగా బతకడం మొదలయిన తరువాత అంతకు ముందటి పద్ధతి కొనసాగదు అని తెలిసింది.

08/14/2018 - 18:58

గాలి కంటికి కనిపించదు. ఒకచోట స్థిరంగా నిలబడదు. కనుక నిలకడ లేని మాటలను గాలి కబుర్లు అంటారు. ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నది మాత్రం గాలిని గురించిన కబుర్లు. బతుకుకు ఆధారమైన గాలిని గురించిన కబుర్లు. ఇవి అసలు సిసలు సైన్సు మాటలు. చుట్టూ ఉన్న గాలిలో ఏ రసాయనం ఎక్కువ ఉంది అని ప్రశ్న వేసుకున్నాం. జవాబు కొరకు వెతుకుతున్నాం.

08/11/2018 - 21:41

ఎందుకు దొంగచాటు వ్యవహారం? రహస్యం కనుక. దాచవలసిన విషయం కనుక. తరచుగా మూడవ కంట పడకుండా అన్యాయంగా జరగవలసిన వ్యవహారం కనుక.

08/04/2018 - 20:52

కాలం రాయడం అంటే అందులో అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అని ఎంతమంది అనుకుంటారో తెలియదు. రాసేవారికి అది తప్ప ఇంకొక పని తెలియదు. చదివేవారికి హాయిగా చదవడం తప్ప రచయితలు పడే బాధలను గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. కానీ నిజంగా పత్రిక అంత అందంగా తయారయి తమ చేతిలోకి వచ్చింది అంటే దాని వెనుక ఎంతమంది కృషి ఉంది అన్న సంగతిని అందరూ గమనిస్తే ఎంత బాగుండును.

07/28/2018 - 18:20

మొన్న ఒక సాహిత్య సభకు వెళ్లాను. వేదికను అలంకరించవలసిన ఐదారుగురు నిజంగా పెద్ద మనుషులు. వయసులో కూడా పెద్దవాళ్లు. ఒకరు తప్ప మిగతావారంతా ముందే వచ్చి కూర్చున్నారు. ఇక హాలులో ప్రేక్షకులుగా వచ్చినవారిలో సగంమంది వేదికమీదకు వెళ్లి మాట్లాడగలిగిన మనుషులే. ఒకప్పుడు సాహిత్య సభలకు నావంటి మామూలు మనుషులు వెళ్లి ఎవరు లో కూర్చుని చేతనయింది విని కాసింత గోలచేసి వచ్చేసేవాళ్ళం.

07/21/2018 - 20:40

అథాతో ఆత్మజిజ్ఞాస అంటున్నది మన పద్ధతి. పరబ్రహ్మంతో పనిలేదు. ముందు మన గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు సర్వేభద్రాణి పశ్యంతు అన్న మాట ప్రకారం అందరూ హాయిగా ఉండగలుగుతారు. ఇంతకూ కథం ఇదం ఆత్మా? ఈ నేనంటే ఎవరు? ఈ మనిషి అంటే ఎవరు? ఈ మనిషికి గుర్తింపులు ఏమయినా ఉన్నాయా? ఇలాంటి ఆలోచనలు ముందుకు సాగాలి.

07/14/2018 - 22:38

అరిసి కూట్టు అత్తా మగనే, నీ కూట్టుంబోదు వెలిక్కవిల్లియో, అని ఒక తమిళ సినిమా పాట. పాపము శపించుగాక. కొంతమందికి అర్థం తెలియలేదని నాకు తెలిసింది. బియ్యం దంచే అత్తకూతురా (బియ్యం దంచేది అత్త అనుకునేరు గనుక. సాక్షాత్తు అత్తకూతురే దంచుతూ ఉంటుంది!) (మధ్యలో మాట దారి మళ్లిందా? మళ్లా క్షమించండి..) అత్తకూతురా దగ్గర కదూ అన్నాము. పాటలోనండీ! నీవు దంచుతుంటే నొప్పి పుట్టలేదా?

07/01/2018 - 02:14

ప్రతి కుటుంబంలోను వాళ్లకు మాత్రమే అర్థమయ్యే మాటలు, జోకులు కొన్ని ఉంటాయి. మా ఇంట్లో కూడా మామూలుగానే మాటలు, జోకులు కొన్ని ఉన్నాయి. కొత్తగా తెలియని తిండి పదార్థం ఏదో ఒకటి ఒకనాడు బల్ల మీదికి వచ్చినట్టుంది. మా అమ్మాయి ‘దీన్ని ఏమంటారు?’ అని అడిగింది. మామూలుగానే సరదాగా మాట్లాడే మా అబ్బాయి చటుక్కున ‘ఏమీ అనరు! తింటారు!’ అన్నాడు.

06/24/2018 - 00:35

శ్యాంబజార్ నుంచి బొన్‌హుగ్లీ వెళ్లాలంటే బస్‌లో పోవచ్చు. బొన్‌హుగ్లీకి వెళ్లాలంటే డన్‌లప్ వెళ్లే బస్ ఎక్కాలి. అక్కడ నుంచి మరింత ముందుకు సాగితే, దక్షిణేశ్వర్, బేలూర్ రామకృష్ణ మఠం వస్తాయి. అయితే మనం అంతదాకా వెళ్లడం లేదు. బొన్‌హుగ్లీ కూడా రాకముందే ఒక స్టాప్ వస్తుంది. బస్ ఎక్కిన వాళ్లు కొందరు ‘ఒనొన్నొ’ అని చప్పుడు చేయడం విన్నాను.

Pages