S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

07/01/2018 - 02:14

ప్రతి కుటుంబంలోను వాళ్లకు మాత్రమే అర్థమయ్యే మాటలు, జోకులు కొన్ని ఉంటాయి. మా ఇంట్లో కూడా మామూలుగానే మాటలు, జోకులు కొన్ని ఉన్నాయి. కొత్తగా తెలియని తిండి పదార్థం ఏదో ఒకటి ఒకనాడు బల్ల మీదికి వచ్చినట్టుంది. మా అమ్మాయి ‘దీన్ని ఏమంటారు?’ అని అడిగింది. మామూలుగానే సరదాగా మాట్లాడే మా అబ్బాయి చటుక్కున ‘ఏమీ అనరు! తింటారు!’ అన్నాడు.

06/24/2018 - 00:35

శ్యాంబజార్ నుంచి బొన్‌హుగ్లీ వెళ్లాలంటే బస్‌లో పోవచ్చు. బొన్‌హుగ్లీకి వెళ్లాలంటే డన్‌లప్ వెళ్లే బస్ ఎక్కాలి. అక్కడ నుంచి మరింత ముందుకు సాగితే, దక్షిణేశ్వర్, బేలూర్ రామకృష్ణ మఠం వస్తాయి. అయితే మనం అంతదాకా వెళ్లడం లేదు. బొన్‌హుగ్లీ కూడా రాకముందే ఒక స్టాప్ వస్తుంది. బస్ ఎక్కిన వాళ్లు కొందరు ‘ఒనొన్నొ’ అని చప్పుడు చేయడం విన్నాను.

06/16/2018 - 23:29

ఆయననె్నవరినో ఒక పెద్ద మనిషి పట్టుకోని, నీకు ఇంత తెలివి ఎక్కడిది, అది అడిగినారంట. అందులో రహస్యం ఏముందీ? తెలియని సంగతులన్నీ ఎవరినో అడిగి తెలుసుకున్నాను, అని తేలిగ్గా కొట్టిపడేసి అమాయికంగ చూసినాడు ఆ పెద్దాయన. నేను కొంతకాలంగ, అంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగ ఒక నియమం పెట్టుకుని బతుకుతున్నాను. వీలయినంత వరకు నేను ఎవరినీ ప్రశ్నలు అడగను. ఎవరయినా ఏదయినా చెపితే వింటాను. చెప్పని సంగతులను గురించి పట్టించుకోను.

06/10/2018 - 00:24

నోట్లో దంతాలుంటాయి. వాటిని కొంతమంది పళ్లు అంటారు. మరి కొంతమంది పండ్లు అంటారు. మాట్లాడేది ఒకే దంతం గురించి అయితే దాన్ని పన్ను అనాలి. పన్ను అని మరి ఇంకో మాట ఉన్నది. ప్రభుత్వానికి, మరొకరికి కట్టే రుసుము మొత్తాన్ని పన్ను అంటారు. జుట్టు పెంచుకుంటే పన్ను గట్టాలని ఒక ప్రభువు అన్నాడు. నా అంత నేను కష్టపడి అంతోయింతో సంపాదించుకుంటే, దాని మీద పన్ను గట్టమంటారు నేటి ప్రభువులు.

06/02/2018 - 23:18

అయిదారు వారాల కింద, జపాన్ గురించి కూడా చెప్పాలని నాకు నేనే మాట యిచ్చుకున్నాను. కలం చేతబట్టుకుని కూచుంటే ఏం రాయాలి? అని ప్రశ్న. వంద సంగతులు ముసురుకుంటాయి. అనుకున్న సంగతి మరుగున పడుతుంది. కనుక ఉన్న జపాన్ పుస్తకాలన్నీ కనిపించేట్టు పెట్టుకున్నాను. ఉన్నమాట చెప్పాలి. అన్నీ ఇంగ్లీషు ద్వారా చదవవలసిందే. కొనిచినా, సయొనారా తప్ప మరొక ముక్క తెలియదు.

05/26/2018 - 23:13

అన్నయ్య పాలమూరులో ఉంటాడు. అమ్మ, నాన్న పల్లెలో ఉంటారు. అన్నయ్య నేను పల్లెలో ఉన్నాను అనుకుంటాడు. అమ్మ, నాన్న నేను అన్నయ్య దగ్గర ఉన్నాను అనుకుంటారు. నేను మాత్రం ఆ రెండు చోట్లా కాకుండా మరెక్కడో ఉంటాను. చిన్నప్పటి నుండి అరాచకం అన్నది నా పద్ధతి. చదువు విషయంలో తప్ప మిగతా అన్నింట్లోనూ అరాచకమే. అందుకే ఎటూ కాకుండా ఇట్లా మిగిలినట్టున్నాను.

05/19/2018 - 22:50

మిత్రులారా! ఇవాళ భలే మంచిరోజు. అనగా సుదినము. ఎందుకని అడుగుతారేమో. నా బుర్ర చించుకుని అందులోని సంగతులను మీతో పంచుకుని, నా ఆనందాన్ని పెంచుకుని, మిమ్మల్ని చట్నీలో ముంచుకొని.. ఇక చాలుగానీ, ఆనందించడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది కదా! నేను ఆ పని గనుక చేయగలిగితినా నాకిది తప్పకుండా మంచిరోజు అవుతుంది. మీకూ మంచిరోజుగానే ఉంటుంది అని హామీ ఇస్తున్నాను. ఇన్నాళ్లుగా, ఇనే్నళ్లుగా నేను మీ బుర్రలు తింటూనే ఉన్నాను.

05/13/2018 - 12:08

కొలంబస్ అమెరికాను కనుగొనెను. అమెరికా కొలంబస్ చేత కనుగొనబడెను అని అర్థం వచ్చే వాక్యాలు చెప్పి ఇంగ్లీషులో వాయిస్ పద్ధతి నేర్పించాలని ప్రయత్నించారు. ఇక మార్కొని రేడియోను కనుగొనెను అని కూడా చెప్పారు. ఆ రెండు సంగతులు మనకు సంబంధించినవి కావు కనుక నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను. మా ఆవిడగారు పాలమనిషి వచ్చిందీ లేనిదీ కనుక్కుంటాను అన్నారు.

05/06/2018 - 07:02

.శీర్షికలోని ఈ మాట బహుశా ఎవరికీ తెలిసి ఉండదు. సంస్కృతంలో చెప్పాలంటే సకల కళావల్లభుడు అంటే అన్ని పనులు చేతనయినవాడు. జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అని ఇంగ్లీషులో ఒక మాట ఉంది. కానీ ఆ మాట వెంటనే మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అనే మాట కూడా వస్తుంది. అన్నింట్లోనూ కలుగజేసుకుంటాడు. కానీ ఏదీ సరిగా రాదు అన్న భావం అక్కడ మిగులుతుంది. చెప్పిన సంస్కృత సమాసంలో కూడా పొగడ్త కన్నా వ్యంగ్యమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

04/28/2018 - 21:44

రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంటూ ఒక మాట ఉంది. ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని స్పెయిన్ వారు పాలిస్తే, ఆ తరువాత బ్రిటిష్ వారు ఆ స్థానంలోకి వచ్చారు. వాళ్లే మన దేశాన్ని కూడా రెండు వందల సంవత్సరాలపాటు పాలించి, మార్చి మళ్లీ అందించి వెళ్లిపోయారు. మన చరిత్ర మనకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నది. ఈ సంగతి చెపితే చాలామంది ముక్కు విరుస్తారు.

Pages