S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

04/01/2017 - 23:32

అతను

03/30/2017 - 02:42

చాలా కాలం నాటి మాట. ఏదో ఒక పత్రిక చదువుతున్నాను. పర్యావరణం గురించి వ్యాసం కనిపించింది. అప్పట్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి మాట్లాడడం, రాయడం ఒక పద్ధతి. పర్యావరణాన్ని మనం రక్షించేది ఏమిటి? పాడు చేయకుండా ఉంటే చాలు అన్న పద్ధతిలో నేనూ రాశాను అప్పట్లోనే. వ్యాసం ఎత్తుగడ బాగుంది. ఆలోచన కూడా బాగుంది. చదువుతూ పోతే సంగతి మొత్తం ఏదో తెలిసిన వ్యవహారం లాగ కనిపించింది.

03/18/2017 - 23:30

వంద నవలలు, కథలకన్నా, అద్దంలో వలె ఎదుట కనిపిస్తున్న బతుకు ఆసక్తికరమయినది, అనిపిస్తుంది. అవును, నిజమేగాని, దాన్ని అందరి ముందు పరిచి పంచుకోవడానికి అభ్యంతరాలు ఉండయి. ముందు, దాన్ని అందంగ చెప్పేటందుకు చేతనయి ఉండవలె. అది పెద్ద సమస్య కాదు, అనే అనుకుందాము. ఈ బతుకు నా ఒక్కనిది కాదు. ఇందులో ఎంతో మంది ముందు వెనుక, ఇరుపక్కల ఉంటేనే అది సాగింది. సాగుతున్నది. ఇంకెంత కాలమో తెలియదుగాని సాగుతుంది.

03/12/2017 - 02:03

చెప్పిన కథ చెప్పకుండా చెపుతున్నాను. కించిత్తు గాత్ర సౌలభ్యం చెడింది, అని కథాకారుడు, పాలు, మిరియాలు అడుగుతాడు. నేను కొన్ని విషయాలను గురించి మాత్రమే అట్టు అటువేసి, ఇటు వేసి అన్నట్టు రాస్తున్నాను. కొంచెం కలం అరిగినట్టు నాకే ఒకోసారి అనిపిస్తున్నది. చెప్పవలసినవి చాలా ఉన్నాయని ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది. ఏం రాయాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చే సమయానికి అనుమానాలు మొదలవుతాయి. ఆదివారంనాడు ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేస్తారు.

03/05/2017 - 00:12

ఆగే బఢ్‌తే అంటే ముందుకు సాగుతూ అని అర్థం. అతను నడుస్తూనే ఉన్నాడు. ముందుకు కదులుతున్నాడు కూడా. నాలుగు అడుగులు నడిచే లోపల ఆలోచనలు మరెంతో దూరం ముందుకు, వెనుకకు వెళ్లి వస్తుంటాయి. అందుకే అతను హాయిగా ఆలోచిస్తూ ఒంటరిగా నడుస్తాడు. అట్లాగని అతని వెంట నడవడానికి అందరూ సిద్ధంగా నిలబడి ఉన్నారని కాదు. పక్కన మనిషి ఉంటే మాటలు మొదలవుతాయి.

02/25/2017 - 21:54

రేడియోలో అవసరం కొద్దీ సైన్స్ రాశాను. చదివాను. నాతో నేనే పోటీ పడి ఏవేవో వింత పనులు చేసి ఆనందం పొందాను. విన్నవారు కూడా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అటు
తరువాత పత్రికలలో రాయవలసిందిగా మిత్రులు ప్రోత్సహించారు.

02/19/2017 - 00:50

సీరియల్ ఒకటి సీరియస్‌గా నడుస్తున్నది. అందులో బరువు డయలాగులను చాలా తేలికగా చెప్పేస్తున్నారు. ‘మెదడంటూ ఉండాలే గానీ, మనసును కట్టిపడేయడం తేలిక పని!’ అన్నది ఒకావిడ. ‘ఎవరూ ప్రయత్నించి ప్రేమించరు. ప్రేమ అనుకోకుండా జరుగుతుంది’ అన్నది ఇంకొక అమ్మాయి. ఎంతటి మాటలు? ఇలాంటి బరువు మాటలను సినిమాల్లో అంతగా విన్న గుర్తులేదు. సీరియల్స్ కూడా విన్న గుర్తు లేదు. అందుకు కారణం అతి సింపుల్.

02/11/2017 - 23:10

కొండ కొమ్మున ఒక ఇల్లు. ఇంట్లో ఇద్దరే ఉంటారు. అందులో ఒకతను దొంగ. ఇప్పుడు దొంగతనాలు మానుకుని హాయిగా బతుకుతున్నాడు. బయట ఎక్కడో అచ్చం అతని తరహాలోనే దొంగతనం జరిగిందని పోలీసులు అతని కోసం వస్తారు. ఇంట్లోని ఇద్దరు కనిపించి, కనిపించకుండా పోతారు. పోలీసులు వేచి ఉంటారు. అంతలో ఇంటి నుంచి కారు ఒకటి వేగంగా బయలుదేరిపోతుంది. పోలీసులు అందరూ, ఉండేది ముగ్గురే అనుకుంటా, వెంటపడి తరుముతారు.

02/04/2017 - 23:37

అతను అయిదవ అంతస్తు అనే ఆకాశంలో నుంచి నేల మీదకు దిగి నడుస్తున్నాడు. మరీ ఎక్కువ దూరం నడిచినట్లేమీ లేదు. పార్కులో పెద్ద మనుషుల చర్చ వినిపించదు గానీ కనిపిస్తుంది. వాళ్లు కొంపలు ములిగితే కాపాడుతున్నాము అన్నంత సీరియస్‌గా మాట్లాడుతుంటారు. పార్కులో చుట్టూ ఒక బాట వేశారు. అది వాకర్స్ ట్రాక్. అంటే నడవదలచుకున్న వారికొరకన్న మాట.

01/28/2017 - 21:43

నేను ఇన్ని పుస్తకాలు రాశాను గానీ, ఏనాడూ ఒక ఆవిష్కరణ సభ పెట్టాలని, అందరి ముందు మాట్లాడాలని అనుకున్నది మాత్రం లేదు. విశాలాంధ్రలో మొదటి పుస్తకం వచ్చినప్పుడు సభ పెట్టాలన్న ప్రతిపాదన వచ్చింది. కానీ నేనే వద్దన్నాను. మొత్తానికి ఎవరో ఒకరు వచ్చి నా పద్ధతిని పక్కదారి పట్టిస్తారని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ అది జరిగింది. పుస్తకం ఆవిష్కరణ పేరున గుంటూరు దాకా ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది.

Pages