S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

12/03/2017 - 00:23

ఏమొదట్లో.. అన్నిటికన్నా మొదట్లో.. ఏ అన్నిటికన్నా.. అసలు అన్నిటికన్నా.. అనగా.. ఈ ప్రపంచము, విశ్వమూ ఏవీ లేనప్పుడన్నమాట.. నిజంగా మొదట్లో అసలేమీ లేదు. ఆ పరిస్థితిని ఊహించడమే కష్టం. ఇవాళ మనకు అన్నిటికన్నా చిన్నది అని చెప్పవలసి వస్తే పరమాణువు గుర్తుకు వస్తుంది. మన ప్రాచీనులు కూడా పరమాణువులలో అణువు, మహత్తులలో మహత్తు అంటూ వర్ణనలు చేశారు. పరమాణువులో భాగాలున్నాయి అంటున్నారు. అందులో ప్రోటాన్ ఒకటి.

11/25/2017 - 20:56

సంగీత సముద్రం తీరానికి కూడా దూరంగా నిలబడి, అలల కారణంగా పుట్టే తుంపర తగిలితే ఆహా, సంగీతం అనుకుంటున్న అతి సామాన్యుడిని నేను. కానీ భారతీయ శాస్ర్తియ సంగీతం బతుకులో భాగంగా మారింది. కేవలం వినడంతో కుదరదు. వేలాది గంటల సంగీతాన్ని కంప్యూటర్‌లో పదిలపరిచాను. అందులో కొంత భాగం నా వద్దకు స్పూల్స్, కాసెట్స్, గ్రామఫోన్ డిస్క్‌ల రూపంలో వచ్చింది. వాటిని డిజిటల్ పద్ధతిలోకి మార్చడము నాకు ఒక నిత్యకృత్యంగా మారింది.

11/18/2017 - 22:18

చిన్నప్పుడు పల్లెలో యింటి ముందర పండుకుంటే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు జొన్నలు ఆరబోసినట్టు సందులేకుండ కనబడేవి. పొగడ చెట్టు కింద పండుకుంటే పూలు మన మీద చుట్టూ రాలి పడతయి. అట్లనే ఈ చుక్కలు గూడ రాలి పడితే ఎంత బాగుండును అనిపించేది. ఎనె్నల కుప్పలు అని ఒక ఆట ఆడేవాళ్లము. వెనె్నల ఎట్లుంటుందో చూచి ఎంత కాలమయిందో. బతుకు పేరున పట్నం చేరిన తరువాత చుక్కలు కనిపించకుండ అయినయి.

11/11/2017 - 22:04

నూచివాడు అనే చీనుగాడు అనే శ్రీనివాసు వరంగల్‌లో చదువుకుంటున్నాడు. మొదటి నుంచి వాడు ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడ ఉండేది అలవాటు. చదువు వదిలి వరంగల్ పోవుడు కుదురదు గాని, చుట్టపుచూపుగ పోవచ్చు గద! ఆలోచన రావాలెగాని, ఆచరణలో లోపము ఏనాడు ఉండదు. పాలమూరు నుంచి అంత దూరము పోయేటందుకు పైసలు ఎవరు యిచ్చినది గుర్తులేదు. చీను ఇచ్చి ఉంటడని నా అనుమానము. అక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పీజీ సెంటర్ అని ఉంటుంది.

11/04/2017 - 22:06

పెండ్లికి, తీర్థయాత్రకు తప్పిస్తే మనవాండ్లకు ప్రయాణం చేయాలన్న ఆలోచన పుట్టదు గదా? నాకు భ్రమణకాంక్ష, అంటే తిరిగి దేశం చూడవలెనని ఉన్నది గాని పరిస్థితులు పడనియ్యవు. పరిశోధనలో ఉండంగ కాన్ఫరెన్స్‌ల పేరు మీద కొంచెం తిరిగిన. ఉద్యోగంలో ఉండంగ కూడ కొంత తిరిగిన. అయితే ఆ తీరు వేరుగ ఉంటుంది. కార్యక్రమంలోనే కాలము అంత గడిచిపోతుంది. నగరం విశేషాలు చూచేందుకు సమయం దొరకదు.

10/28/2017 - 23:38

సంగీత కచేరీకి వెళ్లడం, వినడం, సంతృప్తి కొన్ని సందర్భాలలో అసంతృప్తితో తిరిగి రావడం వింత కాదు. చాలా కాలంగా కొంతమంది ఆ కచేరీలను రికార్డ్ చేయడం అలవాటుగా పెట్టుకున్నారు. స్పూల్ టేప్ రికార్డర్ మాత్రమే ఉండే కాలంలో కూడా రికార్డింగ్ చేయడం. కాపీలు తీసి కావలసిన వాళ్లతో పంచుకోవడం నడుస్తూనే ఉన్నది. కానీ చేతిలో నాలుగు కాసులు ఆడడం మొదలయిన మరుక్షణం ఒక టేప్‌రికార్డర్ కొన్నాను.

10/21/2017 - 21:33

ఒక పెద్దాయన చాలా పుస్తకాలు సంపాయించాడు. సేకరించాడు అనాలి. అందరు పెద్దలాగే ఆయన కూడా వెళ్లిపోయాడు. ఇక పుస్తకాలన్నీ ఒక మిత్రుని ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. నాకు పుస్తకాల మీద ఉన్న ప్రేమ తెలిసిన ఆ మిత్రుడు కొన్ని ఏరిన గ్రంథాలను నాకు అందజేశాడు. ఆ సేకరణ నిజంగా ఒక గని. అందులో రత్నాలున్నాయి. వాటిలో ఒక దాని గురించి ఇవాళటి ఆలోచన. ఆ పుస్తకం ‘ఉమర్ ఖయ్యాం’ అని ఇంగ్లీష్ నవల. చాలా బాగుంది. రచయిత పేరు హెరాల్డ్ రాంబ్.

10/15/2017 - 00:30

పల్లెల్లో ఉండే వాండ్లందరు పట్నానికి వచ్చేసినట్లున్నరు. ఒక పల్లెకు పోయి నాలుగు నాళ్లు ఉండే అవకాశం, అవసరం రావడమే లేదు. ఆ మధ్యన అటువంటి అవసరం వచ్చింది. సాధారణంగా ఎక్కడికి పోవాలన్నా కార్లు, వెంట మనుషులు ఉండేది గూడ అలవాటయింది. కానీ, ఈ పల్లెకు ఒంటరిగ బయలుదేర వలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి కొంత దూరం ఆర్‌టీసీ బస్‌లో వెళ్లి చేరుకున్న. అక్కడి నుంచి పల్లెకు పోవడానికి బస్సులు ఉంటయని తెలుసు.

10/07/2017 - 22:49

అందరూ ఈ లోకంలో బతుకుతారు. అతను మాత్రం ఊహాలోకాల్లో బతుకుతాడు. అంతమంది జనం మధ్యన నడుస్తూ, అందరినీ పరిశీలిస్తున్నాను, అనుకునే అతను అమాంతంగా అదేదో లోకంలోకి వెళ్లిపోతాడు. అయితే అక్కడ కూడా మనుషులే ఉంటారు. అతనికి మనుషులంటే ఇష్టం. మనుషులు ఉంటే బాగుంటుంది. కానీ, వాళ్లెవరూ తనతో మాట్లాడకూడదు. ఎవరూ తనను పట్టించుకోకూడదు. తాను మాత్రం అందరినీ చూడాలి. ఎవరినీ పలకరించడం ఉండదు.

09/24/2017 - 00:09

ప్రతి కుటుంబంలోనూ వాళ్లకు మాత్రమే అర్థమయే మాటలు, జోకులు కొన్ని ఉంటయి. మా యింట్లో కూడ అట్లనే కొన్ని మాటలు, జోకులు ఉన్నయి. తెలియని తిండి పదార్థం ఏదో కొత్తది బల్ల మీదికి వచ్చినట్టుంది. మా అమ్మాయి ‘దీన్ని ఏమంటరు?’ అని అడిగింది. మామూలుగనే సరదాగ మాట్లాడే మా అబ్బాయి ‘ఏమి అనరు! తింటరు’ అని టక్కున జవాబు చెప్పినడు. ఆ తరువాత మేము చాల సందర్భాలలో ఏమి అడగకుంటనే ‘తింటరు’ అనుకోని తింటూ ఉంటము.

Pages