S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

01/12/2019 - 18:44

జీవులన్నిటిలోకీ మనిషి ప్రత్యేకం అన్నది మామూలు మాట. అది చెప్పడానికి నేను అవసరం లేదు. అందరికీ ఆ సంగతి అర్థమయింది. కనుక నేను పని గట్టుకుని మనుషులలో ఎవరికి వారే ప్రత్యేకం అని ఆధారాలతో సహా వారాలుగా చెపుతున్నాను. ఎన్నో ఉదాహరణలు చూపించాను. మీరు ఇప్పటివరకు ఈ అంశం గురించిన ముక్కలు చదవకున్నా ఇక్కడ మొదలుపెట్టి చదవండి.

01/05/2019 - 19:39

రాత్రి అంటే పగలు అనే తల్లికి అప్పుడే పుట్టిన నల్లని బిడ్డ. ఆ పాప నిద్రలేస్తుంది అన్న భయంతో లక్షలాది నక్షత్రాలు చుట్టూ చేరి నిశ్చలంగా నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాయి, అన్నాడు రవీంద్ర కవీంద్రుడు. ఆయన మరీ భావుకుడు అని మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోనవసరం లేదు. ఒక రాత్రి పుట్టింది. మధ్యరాత్రి కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది అన్నారు కానీ మామూలుగానే తెల్లవారినట్టు ఉంది. అంతా మామూలుగానే జరుగుతుంది.

12/29/2018 - 17:35

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో కొన్ని పత్రికల వారు మామూలుగా సంవత్సరం చివరలో కొంతమంది పెద్ద వాళ్లను సంప్రదించి వారు ఆ సంవత్సరం చదివిన మంచి పుస్తకాలను గురించి రాయిస్తారు. నిజానికి పెద్దవారు మంచి పుస్తకాలను మాత్రమే చదువుతారు. అటువంటి చర్చలో కనిపించిన పుస్తకాలకు మరింత మార్కెట్ పెరుగుతుంది. ప్రచారం కూడా కలుగుతుంది. మన దగ్గర ఆ పద్ధతి పెద్దగా ఉన్నట్టు కనిపించదు.

12/22/2018 - 18:52

కర్ణాటక హిందుస్థానీ సంగీతం రికార్డింగులను సేకరించి పదుగురితో పంచుకోవడం చాలా సంవత్సరాలుగా నాకు ప్రవృత్తిగా సాగుతున్నది. కొంతమంది మిత్రులు ఈ సంగతి తెలిసిన వారు కనుక నాకు రికార్డింగులు పంపుతుంటారు. ఈ మధ్యన అనుకోకుండా ఎంఎస్ బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి రికార్డింగులు బోలెడు వచ్చాయి. అవి పంపిన వారి పేరు నాకు తెలియలేదు. తెలుసుకోవాలని అడిగాను.

12/15/2018 - 17:38

పోలిన మనిషి ఉండటం మామూలే అంటూ మొదలుపెట్టాము. కానీ మరొకరు లేరని ఉదాహరణలతో సహా చెప్పుకున్నాము. డిఎన్‌ఏ అనే జన్యు పదార్థం ఇద్దరిలోనూ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఇక వేలిముద్రలు, ముఖం, నడక తీరు ఆధారంగా మనుషులను గుర్తిస్తున్నారు అంటే ఆశ్చర్యపడకుండా విన్నాము. చెవులు, కళ్లు, మాట, ధ్వని కూడా వేలిముద్రలలాగే వేరువేరుగా ఉంటాయని తెలిసింది. నాలాంటి వారు మరొకరు లేరు అనడానికి నిజానికి ఇవి చాలు.

12/08/2018 - 18:37

నాకు సినిమా రంగంలో పనిచేసే అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ నేనే వద్దని నిర్ణయించుకున్నాను. ఒక సందర్భంలో ఒకటి రెండు కథలు చెప్పాను. బాగున్నాయి, వీటిని మీ దర్శకత్వంలోనే సినిమాలు తీయవచ్చు కదా అని సీరియస్‌గానే ప్రతిపాదన వచ్చింది. ఎందుకు మానుకున్నానో, నాకు తెలియదు. ఈ మధ్యన ఒక నవల రాశాను. అది సినిమాకు బాగా పనికి వస్తుందని ఒకరికి ఇద్దరు అన్నారు. సినిమా ప్రపంచం వాళ్లను పరిచయం చేస్తాము అని కూడా అన్నారు.

12/01/2018 - 19:03

చాలా సంవత్సరాల తరువాత మా అబ్బాయి, అమ్మాయి, నేను, మా ఆవిడ నలుగురము కలవడం వీలైంది. అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటాడు. అమ్మాయి సింగపూర్‌లో ఉంటున్నది. మేము ఇంట్లోనే ఉంటాము కాని, పిల్లలు అనుకున్నంత తరచుగా ఇంటికి రారు. వచ్చినా ఇద్దరూ ఒకేసారి రారు. ఎవరికి వారు ప్రయోజకులు అయ్యారు. ఎవరి పని వాళ్లు చేసుకుంటున్నారు. మాయావిడ కూడా ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తున్నది. నేనే తిని ఇంట్లో ఉంటాను.

11/24/2018 - 18:46

గడచిన సుమారు పది సంవత్సరాలుగా మా బాబు అమెరికాలో ఉంటున్నాడు. అయినా ఎందుకో గాని నాకు మాత్రం అమెరికా వెళ్లాలని అనిపించలేదు. మామూలుగా అందరూ తల్లిదండ్రులకు వచ్చే తప్పించుకోలేని తరువాతి తరం అవసరం కూడా మాకు రాలేదు. కనుక మేము అమెరికా వెళ్లాలని అనుకోలేదు. కానీ ఇనే్నళ్లకు ఇన్నాళ్లకు కేవలం సరదాగా అమెరికా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాము.

11/17/2018 - 19:15

ఈ ప్రపంచంలో మనిషిని పోలిన మనిషి ఉండటం మామూలే. మనిషిని పోలిన మనుషులు ఒకే ఊళ్లో ఉండనవసరం లేదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు. నిజంగా మన లాంటి మనిషి ఎదురైతే మనకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది. కానీ కొంచెం సైన్స్ పద్ధతిలో ఆలోచిస్తే, అన్ని రకాల మనలాంటి మనిషి మరొకరు ఉండడం కుదరదు అని అర్థం అవుతుంది.

11/10/2018 - 18:38

ఈ మధ్యన ఒక కథ చదివాను. అది చైనా దేశపు కథ. ఒక చిన్న కుర్రవాడు బుర్ర గొరిగించు కోవడానికి పడిన కష్టం గురించి ఆ కథలో చెప్పాడు. నిజంగా ఆ దేశంలో కూడా వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడం అనే మాటకన్నా బుర్ర గొరిగించుకోవడం అనే మాటే ఎక్కువగా వాడతారట. అది చదివిన తరువాత నాకు ఈ నాలుగు అక్షరాలు రాయాలి అనిపించింది. పుట్టిన తర్వాత కేశఖండనం లేదా పుట్టెంట్రుకలు అనేది భారీ ఎత్తున జరిగే ఒక తతంగం.

Pages