S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్మృతి లయలు

02/23/2019 - 18:58

అఫ్పుడే ఏణ్ణర్ధం అయిపోతోంది - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణం వొదిలిపెట్టి. ఉద్యోగం లేదు. సంపాదనా లేదు. సంపాదకత్వమూ లేదు. కాకపోతే ఆనందవాణి నుంచి - అది వదిలి వచ్చేశాకా, బెజవాడలో సినిమాల పరిచయం, పత్రికల పరిచయం - మా వూరు జంక్షన్ కనుక - అటూ, ఇటూ తిరిగే రచయితలతో కబుర్లూ, కాలక్షేపం. ఒకప్రక్క రాస్తున్న, వెలువడిన నవలల సంఖ్య పది దాటింది. కథలు పడుతూనే వున్నాయ్.

02/16/2019 - 18:25

‘జీవితం ఒక ఫుట్‌బాల్ లాంటిది’ అనిపిస్తుంది. నీ ప్రత్యర్థి జట్టు - ‘సంఘం’ నువ్వు గోల్ కొట్టకుండా అది ఎదురు తంతూ ఉంటుంది. నువ్వు గానీ గోల్‌లోకి బంతి తన్నావా? నిన్నీ లోకం అప్పుడు గుర్తిస్తుంది. లేదా బంతికి తగిలిన కాళ్ల తన్నుల్లాంటి తాపులూ, తన్నులూ మిగుల్తాయి.

02/09/2019 - 18:31

భెజవాడలో యిలా దిగానా? - ఇంటికి పోతూ వుంటే అదే కోతుల కంపు. నేను మద్రాసు వెళ్లి యించుమించు ఏడాదయినా పెద్ద మార్పు లేదు. బెజవాడ పరిసరాలు, కొండపల్లి వగైరా అంతా దట్టమయిన అడవులు -వాటి నిండా కోతులు. వాటిని పట్టి తెచ్చి వెదురుబద్దల బోనుల్లో బంధిస్తారు. ఇందులో ‘రిసెస్’ జాతి ఎర్రపిర్ర కోతుల్ని నిపుణులు వచ్చి ఎంచుకుంటారు. అమెరికాలో జరిగే వైద్య పరిశోధనలకి, యివి ప్రయోగ జంతువులు.

02/02/2019 - 17:26

ఆనంధవాణి రెండు సంచికలు రెడీగా వున్నాయి. ‘నేను బెజవాడ పోతున్నాను’ అంటే కాళిదాసు సారేమీ అనుకోకపోవచ్చును. ‘పైగా ఇదేమీ ఉద్యోగం కాదుగా’ అన్నది నా మనసు, నాకు ధైర్యం పోస్తూ - ‘తప్పదుగా’ వెళ్లి చెప్పాను.

01/28/2019 - 22:47

ఒక్క తంబుచెట్టి వీధి మాత్రమే కాదు జార్జిటౌన్‌గా వాసికెక్కిన వ్యాపార కూడలి అంతటా ‘ ఫుట్‌పాత్ డ్వెల్లర్స్’ - కాలిబాట కాపురాలు మిక్కుటం. తంబుచెట్టి వీధిలో ప్రతీ దొంతర భవనం ముందు కాలిబాట మీద పసిపాపల దగ్గర నుంచీ పెళ్లీడు ఆడపిల్లల దాకా వీధి జీవితాల్లో ఆనందంగా నివసిస్తూ కనపడతారు.

01/19/2019 - 18:44

అరవైల్లో నేను మద్రాసులో అడుగుపెట్టాను. జార్జిటౌన్‌లో తంబుచెట్టి వీధిలో - నాన్నగారి బస ఆఫీసూ రెండూ వున్న ఆంధ్రా ఇన్‌స్యూరెన్స్ బిల్డింగ్‌లో, నెంబర్ 337 - దానికి కొంచెం ఐమూలగా, ఎదురుగా వున్న ఆంధ్రపత్రిక బిల్డింగు - ఆరు, ఏడు నెంబర్లు రెండూ కలిపిన భవనం - ఆనక నెంబరు పనె్నండు. ఆనందవాణి కాళిదాసుగారి కార్యాలయం, ప్రెస్సూ - ఆఫీసూ రెండూ అవే నాకు తెల్సు.

01/12/2019 - 18:37

మునగఛెట్టు పూల గుత్తుల ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతుంది అన్నది చూశాను - కాని దాని మీద కథ రాయడానికి ప్రేరణ మాత్రం వో చిన్ని సంఘటన - జరిగింది. అప్పటికే ఆంధ్రపత్రిక రాధాకృష్ణ గారితో పరిచయం గాఢం కాసాగింది. పత్రికకి కథ పంపాలి అన్న కోరిక మొలకెత్తింది. మా పేట హిందువుల సందులో మునగచెట్టు జ్ఞాపకం వచ్చింది.

01/05/2019 - 19:33

మా ఇంట్లో; మేం 1963లో వింఛిపేట నుంచి సూర్యారావుపేటకి మారిపోయేదాకా, పనమ్మాయి నైజాం నుంచి ఏ నాడో వచ్చిన బుచ్చమ్మే. మరాఠీ స్టయిల్లో కచ్చబోసి, మోకాళ్ల దాకా మాత్రం వచ్చే గళ్ల చీరలు కట్టుకునేది. మోచేతుల దాకా వున్న జాకెట్లు వేసుకునేది. భాష కానీ - యిష్టానిష్టాలు గానీ ఇంత పిసరు మార్చుకోలేదు. ఆమె కూతురు మా చెల్లి ఈడుదే - యశోద. మాకు ఒక రకంగా బుచ్చమ్మ ‘కేర్‌టేకర్’ అన్న మాట.

12/29/2018 - 17:31

ఆంధ్రప్రభ బెజవాడ గాంధీనగర్ నుం చి ప్రచురింపబడటంతో ఊళ్లో ఒక సంచలనం. గాంధీనగరం అది వరకూ కేవలం సినిమా పంపిణీ కేంద్రమే గానీ, ఆ తర్వాత ఎక్స్‌ప్రెస్, ప్రభ వెలువడుతూ స్పెషల్ ఏరియా అయింది (1960). నవయుగ ఫిలిమ్స్ మేనేజర్ కాట్రగడ్డ నరసయ్య - అయిడియాల పుట్ట.

12/22/2018 - 18:48

మా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మొట్టమొదటగా ప్రార్థనగా పాడే పాట - ‘నమో హిందు మాతా! మాతా నమో జగన్మాతా’ - ఓ చరణం ఉంది- ‘గోలకొండ నీ రత్నకోశమలు - కోహినీరు నీ జెడలో పువ్వట.. ఆహాహా నీ భాగ్యమె!’ అంటూ కోరస్‌గా పాడించేవారు.

Pages