S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

01/31/2016 - 20:40

కె.బి. గోపాలం
---------------

01/23/2016 - 18:11

అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంది. అంతట్లో ప్రార్థనకు సమయం అవుతుంది. ఒకసారి కాదు. దినంలో అయిదుసార్లు అవుతుంది. ఇక ఆస్తికులను పిలిచే కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. ఊరికే పిలిస్తే అభ్యంతరం లేదు. మైకుల గోల మొదలవుతుంది. అవి మామూలు స్థాయిలో ఉంటే అభ్యంతరం లేదు. మైకులు మరీ ఎక్కువగా అరుస్తాయి. మైకులు ఉన్నాయని తెలియని ఆ మువజ్జిన్ మరింత గట్టిగా అరుస్తాడు. ఒకరే అరిస్తే ఫరవాలేదు.

01/14/2016 - 18:10

అప్పుడెప్పుడో ఒక పుస్తకం గురించి సమీక్ష రాయవలసి వచ్చింది. రాశాను. వరుసగా చాలా పుస్తకాలకే సమీక్షలు రాశాను. ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చిన ఈ పుస్తకం మరీ బాగుందని బహుశా మా అబ్బాయికి ఇచ్చినట్టున్నాను. అది అమెరికాలో ఉంటే, నేను ఇంట్లో వెతికితే దొరకదు. ఇంట్లో పోయిన సూదిని ఆవిడెవరో బజారులో లైటు కింద వెతికిందట! అదేమిటని అడిగితే, ఇంట్లో మరి లైటు లేదు గదా అన్నదట!

01/09/2016 - 17:59

పోలీసులను చూస్తే నిజానికి మన దేశంలో కనీసం అందరూ భయపడతారు. వాళ్ల నుంచి దూరంగా ఉండడం మాత్రమే మంచిదని అందరికీ గట్టి నమ్మకం. వాళ్లు మాత్రం రక్షకులు. ఎవరినీ ఎప్పుడు ఎట్లా రక్షిస్తారన్నది అందరికీ అర్థంకాదు. నాకు కూడా పోలీసుల నుంచి దూరంగా ఉండడమే అలవాటు. అందరిలో నేనూ ఒకణ్ణి కనుక నాకు ఆ రకమయిన ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది. అది నా స్వంత ఆలోచన కాదు. సమాజం నాకు రుద్దిన ఆలోచన.

01/02/2016 - 17:58

గురువులు అన్న మాటకు చీకటిని పారద్రోలుతాడని, మరొకటని నానా కష్టాలూ పడి నిర్వచనాలు చెపుతూ ఉంటారు. గురువులు అనే మాటకు దేశికులు అనే మరొక రూపం కూడా ఉంది. ఆ మాటకు అర్థం చెప్పుకుంటే, మరింత లోతుకు పోవచ్చు. మొత్తానికి దారి చూపించేవారు గురువులు అని ఒక్క మాటలో చెప్పుకోవచ్చు. అమ్మానాన్న అసలు గురువులు. వాళ్ల వల్ల మనకు మన పేరుతో మొదలు మరెన్నో సంగతులు తెలుస్తాయి. ఆ తరువాత విద్యా గురువులు వస్తారు.

12/26/2015 - 23:46

జిహ్వకొక రుచి, పుర్రెకొక బుద్ధి అన్నారు. ఎందుకన్నారో నాకు తెలియదు. బహుశా నా గురించే అని ఉంటారు. నా పుర్రెకు ఒకటి రెండు విషయాలు మాత్రమే తెలుసు. తెలిసింది పుర్రెలోని మెదడుకు. దాన్ని మరి బుర్ర అంటారేమో! సొరకాయ బుర్రలో లోపల ఖాళీ ఉంటుంది. పుర్రె అనే బుర్రలో బుర్ర ఉంటుంది. ఆ బుర్రలో పదార్థం ఉంటుంది. అందులో ఆలోచనలు ఉంటాయి! కన్యాశుల్కంలోని వెంకటేశానికి చేగోడీలు, గేదె పెరుగు తెలుసు.

12/19/2015 - 18:33

వసు చరిత్రలో ప్రవరుడికి కొండలలో తిరుగుతూ ఉంటే ఆడమనిషి వాసన తగిలిందట! అదెట్లాగో నాకు అర్థం కాలేదు. ఒకానొక సినిమా పేరు సెంట్ ఆఫ్ ఎ వుమెన్! ఆశ్చర్యమేమంటే ఈ సినిమాలో హీరో లేడు, హీరోయిన్ అంతకన్నాలేదు. ఒక గుడ్డి ముసలతను, ఒక కుర్రవాడు కథను ముందుకు నడిపిస్తారు.

12/12/2015 - 18:30

నాకు భాష మీద, పుస్తకాల మీద తెలియకుండానే ప్రేమ ఉందని మిగతా వాళ్లు చెపుతారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కొన్ని పుస్తకాలతోనే సతమతమవుతుండేవాడిని. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవి తక్కువే. కానీ, అన్నీ నాకు ఇష్టమయినవి. అసలు నాకు పుస్తకం అంటేనే ఇష్టం. కాగితం మీద అచ్చయిన అక్షరాలంటేనే ఇష్టం. ఈ సంగతి వల్ల అప్పుడప్పుడు పేచీలు కూడా వస్తుంటాయి. కొంతమంది కాగితాలను నలిపి ముద్దచేసి పడేస్తారు. నాకు చచ్చే కోపం వస్తుంది.

12/05/2015 - 18:10

ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా జరిగేది మార్పు ఒక్కటే. ఇటువంటి మాటలను విరోధాభాసం అంటారు. నాకు మార్పు చాలా ఇష్టం. చివరికి వీలయితే ఏడాదికొకసారి ఇల్లు మార్చుకుందామని ఉంటుంది. కానీ అది కుదరదు. కనుక, ఉన్న ఇంట్లోనే పదేళ్లయినా ఉంటున్నాను. నమ్మండి, నమ్మకపోండి, ఈ మధ్యన ఉన్న ఇంట్లోనే నేను నా గదిని మార్చుకున్నాను. అది నా మనస్తత్వం. నా బతుకు కూడా నాకు తగిన అవకాశాలనే ఇచ్చిందనాలి.

11/28/2015 - 16:50

పెళ్ళిళ్ళలో ఒక తంతు జరుగుతుంది. స్నాతకం అని ఒక కార్యక్రమాన్ని జరిపి, బ్రహ్మచారికి గోచీ పెట్టి ధోవతీ కట్టిస్తారు. దారి బత్తెం, పుస్తకాలు, గొడుగు పుచ్చుకుని అతను ఇక కాశీకి వెళతానని బయలుదేరతాడు. కాబోయే బావమరిది అడ్డం వచ్చి మా ఇంటి అల్లుడివి కావయ్యా అని అడుక్కుని పెళ్లిపీటల మీదకు తీసుకుపోతాడు. స్నాతకానికి, పెళ్లికి సంబంధం లేదు. యూనివర్సిటీల్లో జరిగే పట్టా ప్రదాన ఉత్సవాన్ని స్నాతకం అంటారు.

Pages