S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

అమృత వర్షిణి

10/05/2019 - 18:50

అష్ట దిగ్గజాలను ప్రస్తావిస్తే, శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని వెంటనే తలుచుకుంటాం. ఈ అష్టదిగ్గజాలెవరన్న విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలున్నా, అల్లసాని పెద్దన, నంది తిమ్మన, ధూర్జటి, మాదయగారి మల్లన్న, అయ్యలరాజు రామభద్రుడు, పింగళి సూరన, రామరాజ భూషణుడు (్భట్టుమూర్తి), తెనాలి రామకృష్ణుడు, తెలుగు సాహిత్య పాఠకుల్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కవులుగా, అష్టదిగ్గజాలు గానే ప్రఖ్యాతి పొందారు.

09/28/2019 - 18:41

ఉ.అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలపె
ద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడుపాఱడి పుచ్చినయమ్మ తన్ను లో
నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి యమ్మ దుర్గ మా
యమ్మ కృపాబ్ధి రుూవుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్

09/21/2019 - 19:23

పాడాలనే కోరిక లేని మనిషంటూ సాధారణంగా ఉండరు. కనీసం వినాలనే ఆసకె్తైనా ఉంటుంది.
అప్పుడైనా పాడాలనిపించటం సహజం. అనురక్తి, అభిలాష, ఆసక్తి కలిగిన కొందరు నియమబద్ధంగా నిష్టతో ఓ గురువు నాశ్రయించి పట్టుదలతో సాధన చేస్తారు.
అసలు ఏ కృషి చేయకుండా, నలుగురినీ విని పాడగలిగేవారుంటారు.

09/14/2019 - 19:57

అందంగా, చూడముచ్చటగా అలంకరించిన సభాప్రాంగణం... విద్యుద్దీపాల కాంతితో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దిన వేదిక ఆ వేదికపై నాదానుభవం పండిన సంగీత విద్వాంసులు. వారి వెనుక శృతి చేసిన తంబురా స్వయం భూధ్వనుల ఆహ్లాదకర సంగీత వాతావరణంలో సుస్వర సునాద సంగీత ధారామృతం గ్రోలడానికి సిద్ధమై కూర్చున్న రసిక జనం. మొదటి రెండు వరుసలలోనూ ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడిన అతిథులు.

09/07/2019 - 18:43

నేను ప్రవృత్తిరీత్యా కవినీగాను, పెద్ద రచయితనూ గాను. రేడియోలో పనిచేసే కాలంలో నాకు తెలిసిన రాగాలను గురించి పాటలను గురించీ కొనే్నళ్లపాటు ‘రాగరంజని’ ‘రాగరాగిణి’ పేర్లతో ప్రతి వారం ఓ అరగంటసేపు కార్యక్రమాలు సమర్పించేవాణ్ణి. అది కొన్ని దశాబ్దాలపాటు సాగింది. సంగీతం మీద వున్న మక్కువ కొద్దీ కష్టమైనా, ఇష్టపడి చేసేవాణ్ణి.

08/31/2019 - 19:06

సీ॥ కమనీయ భూమి భాగములు లేకున్నవే
పడియుండుటకు దూది పఱుపులేల?
సహజంబులగు కరాంజలులు లేకున్నవే
భోజన భాజన పుంజమేల?
వల్క లాజిన కుశావళులు లేకున్నవే
కట్ట దుకూల సంఘాతమేల?
గొనకొని వసియింప గుహలు లేకున్నవే?
ప్రాసాద సౌధాది పటలమేల?

08/24/2019 - 18:27

తాడేపల్లి వీర రాఘవ నారాయణశాస్ర్తీగారు చాలా గొప్ప దైవీ ఉపాసకుడని ప్రసిద్ధి. సాక్షాత్ బాలాంబిక (అమ్మవారు) ఆయనపూజా గృహంలోనే తిరుగుతూ కనిపించేదట. మాట్లాడేదట. అంతటి తపశ్శక్తి ఆయనది. సంగీతోపాసన కూడా అంతే. నాదోపాసకులంతా అలాగే జీవించారు. కాలక్షేపం కోసం ఊరికే కూర్చుని పాడే ఆటలకూ, ఉపాసనకూ చాలా తేడా ఉంది.

08/17/2019 - 19:01

ఏమని మాట్లాడితివో? రామ
ఎవరి మనసుకే విధమో తెలిసి ॥

మామ, మరదులనుజులు తలిదండ్రులు
భామలు పరిజనులు స్వవశక్రాట ॥

రాజులు, మునులు, సురాసురులు, వరది
గ్రాజులు మరి సూరులు శశధర దిన
రాజులు లోబడి నడుదను త్యాగరాజ వినుత
నయముగ, భయముగ, ముద్దుగ ॥

08/10/2019 - 17:53

ఆలిండియా రేడియోలో దేశభక్తి గీతాలెన్నో పాడాను. పాడించాను. దేశభక్తి గేయాలంటూ ఎవరు రాసినా ఒక్కటే కథా వస్తువు.
చెప్పినదే పదిసార్లు చెప్తారు. అంటే.. మన భౌగోళిక సంపద, చుట్టూ ఉన్న జీవనదులు, ఎతె్తైన పర్వతాలు, గుహలు ప్రాచీనులు కట్టేసి వెళ్లిపోయి ఆనవాళ్లుగా మిగిల్చిన గుళ్లూ గోపురాలు, శిల్పాలు.. శాశ్వత కట్టడాలు.. ఇవే.

08/03/2019 - 18:51

అంతరిక్షంలో, ఎక్కడో ఏ లోకాల్లోనో కొలువైయున్న పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకునే ఒకే ఒక మార్గం.. హాయిగా గొంతెత్తి కీర్తిస్తూ గానం చేయటమే. మరే దగ్గరదారులూ పనిచేయవు. అందుకే భక్తాగ్రేసరులంతా ఈ మార్గానే్న ఎంచుకున్నారు. దీనికి ఆర్ద్రత కావాలి. భావనాబలం, భాషా సౌలభ్యం.. రెండూ పెనవేసుకుని దర్శనమివ్వాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ పుష్కలంగా వున్న కవులను ఆశ్రయించిన గాయకులు వారి ప్రతిభకు పట్టం కట్టారు.

Pages