S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వీక్లీ సీరియల్

09/28/2019 - 19:05

‘మన ప్రభుని చేసుకోవడానికి ఓకే అందా’ అన్నాడు.
‘ప్రభు అంటే ఆమె కిష్టమే! కానీ అది ఆమెనడక్కూడదు. వాళ్లింటికెళ్లి శంకరయ్య గారి ద్వారా అడిగించాలి. ఇవాళ మంచి రోజు. మనం వెళ్లి శంకరయ్య గారితో మాట్లాడి శుభవార్తతో తిరిగొద్దాం’ ఉత్సాహంగా అన్నాడు చంద్ర.
‘ఎస్సర్! మంచి ఆలోచన! ఇప్పుడే వెళ్దాం. ఫోన్ చెయ్యండి’ అన్నాడు నాయక్ మరింత ఉత్సాహంగా.

09/21/2019 - 19:51

పాత నేరాలతో సహా బైటకపడ్డ ధర్మారావు, అనిల్, కాంతారావులకి యావజ్జీవం, వాళ్ళకి సహకరించిన కొందరికి తగిన శిక్షలు పడి కటకటాల వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. టీవీలు, పేపర్లు గౌతమి, చందన సాహసాలని అభినందిస్తూ ఆకాశానికెత్తేశాయి. ప్రభు, విజయనాయక్, ప్రయాగలని పట్టువదలని విక్రమార్కుల్లా దొంగలూ, నగలూ, అపురూప విగ్రహాలు దొరికేదాకా వదలకుండా విజయం సాధించినందుకు ప్రశంసించాయి.

09/14/2019 - 19:47

కోటమ్మ మరి కొందరు యువతీ యువకులు తేనె కల్లు లాంటివి పంచారు. తాత్కాలికంగా తమ బాధని మర్చిపోయి ప్రభు, నాయక్ వాళ్లు కూడా వాళ్ల ఉత్సాహంతో పాలుపంచుకున్నారు.
అప్పుడే ఓ చిత్రమైన సంఘటన జరిగిపోయింది. ఎప్పుడు వెళ్లి తయారుచేశారో గానీ, చక్కని అడవి పూలతో అందమై రెండు పూలదండలు తయారుచేసి, ప్రభు గౌతమిల కిచ్చారు చిన్ని, మరి కొంతమంది కనె్నపిల్లలు, ప్రభూ వాళ్లు బిత్తరపోయి చూస్తుంటే-

09/07/2019 - 19:40

ఛ! బావి అంటే నాకు భయమేంటి? గంటల తరబడి సముద్రంలో ఈదినవాణ్ని. నేనా తాచుల గురించే ఆలోచిస్తున్నాను’ అన్నాడు కాంతారావు.
‘దాన్ని గురించి ఆలోచించకు. మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. ఈశ్వర వేళ్లు మన దొడ్లలోనే వున్నాయి’ నవ్వాడు ధర్మారావు.
‘ఈశ్వర వేరు దగ్గరుంటే పాములు రావా?’ నవ్వుతూ అన్నాడు అనిల్.

08/31/2019 - 19:54

సి.ఎం. చంద్ర పూర్తిగా మరో మనిషైన మరింత ఉత్సాహంగా ఉండడం గమనించిన నగరానికి సంబంధించిన వారు, ప్రతిపక్షాల వారే కాక కుటుంబ సభ్యులు కూడా విస్తుపోయారు అయినా అందుక్కారణం మాత్రం ఎవరూ రాబట్టలేక పోయారు. కానీ విషయం తెలియకపోయినా ధర్మారావు బృందంలో మాత్రం దడ పెరిగిపోయింది.

08/24/2019 - 19:00

అతని ఆవేశం చూసి శకుని కూడా కంగారుపడ్డాడు.
‘నువ్వెళ్లు టైగర్! నీ ఆరోగ్యం బాగోలేదు. మనల్ని గురించి ఎందరు ఎన్ని రకాలుగా కథలల్ని చెప్పుకుంటున్నారో ఇవాళ కొత్తగా వింటున్నామా? నువ్వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకో’ అన్నాడు అనునయంగా.

08/17/2019 - 19:59

‘మైగాడ్! ఆ వచ్చింది విజయ్ నాయక్‌కి సంబంధించిన వాళ్లు కాదు కదా? అతనికి మన ముగ్గురి మీదా అనుమానం ఉంది’ అన్నాడు అనిల్ భయంగా.
‘అతనికెలా తెలుస్తుంది? అతనెక్కడికో దూర ప్రాంతాల కెళ్లాడని విన్నాను’ అన్నాడు కాంతారావు.

08/10/2019 - 19:29

‘పిల్లకాకివి నాకు సభ్యత గురించి చెప్తున్నావా? అయినా పేరు చెప్పడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. నా పేరు శకుని’ అన్నాడతను గంభీరంగా.
‘శకునా?’ నాయక్, ప్రభూ కూడా ఒకేసారి అన్నారు విస్మయంగా.
‘ఎస్. నా పేరు శకుని. ఇక్కడి వాళ్లంతా స్వామి అంటారు. ఇప్పుడు చెప్పండి. మీరెందుకొచ్చారు? ఎలా వచ్చారు?’ అన్నాడు శకుని నిలదీసినట్టు.
కంగారు పడిపోయారు ప్రభు, నాయక్.

08/03/2019 - 19:38

పాతాళ స్వర్గానికి కాపలాగా భైరవి, భైరవుడు అనే దంపతులు ఉంటారు. నేనెలాలో వెళ్లి మీరు లోపలికెళ్లే మార్గం చూస్తాను. మీరు కందకం పక్కన ఉన్న చెట్లలో వుండి నేను సంకేతం ఇచ్చిన వెంటనే రండి’ అని మరికొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి నడక వేగం పెంచింది చిన్ని.

07/27/2019 - 19:38

జింబోకింక ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు.
‘్ఛ! నువ్వు మూర్ఖురాలివి. అసలిది నీ తప్పు కాదు. ఆ రోజే వాణ్ని నరికి పారేస్తే ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు’ అన్నాడు పళ్లు నూరుతూ.
‘అదంత తేలిక్కాదులే. అయినా బావా! నాకు తెలియక అడుగుతాను. నేనెవర్ని చేసుకుంటే నీకెందుకు?’
‘ఎందుకా? నువ్వు నా మరదలివి కాబట్టి. నీ మంచి చెడ్డలు చూడాల్సిన బాధ్యత నా మీద కూడా ఉంది కాబట్టి’

Pages