S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

బాల భూమి

06/02/2018 - 21:27

ఈ ఆట చాలారకాలుగా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలను పెద్దవాళ్లు వీపు మీద ఎక్కించుకుని ఉప్పు అమ్మా ఉప్పు. ఉప్పు బాగా ధర తక్కువ గా ఉంది కొనుక్కోండమ్మా అంటూ తిరుగుతారు. అపుడు ఇంట్లో ఉండే ఇంకెవరన్నా వీపుమీద ఉన్న పిల్లలను చూసి మాకు కావాలి బాగా ఉంది ఉప్పు అంటే ధర ఎక్కువ అని బాగా మారాం చేసేవాళ్లు అయితే ఉప్పు ఏమీ బాగాలేదు. మాకొద్దు అమ్మా అని కాస్త ఏడిపిస్తారు. బంగారు ఉప్పు అమ్మా కొనుక్కోండి.

06/02/2018 - 21:25

మంచిమాట
=======
ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకోవడం ఓ వ్యాధి
ప్రతి జీవి యొక్క ప్రత్యేకతనీ, విలువనీ
గుర్తించనపుడు అది వస్తుంది.

05/28/2018 - 23:45

అప్పుడే బడిలో ఆఖరి గంట కొట్తారు. పిల్లలంతా ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చనే సంతోషంతో హడావిడిగా అటూ ఇటూ పరుగులెత్తుతున్నారు.
తన పుస్తకాల సంచీ తీసుకుని తరగతి గది నుండి బయటకి వచ్చాడు గోపి.

05/28/2018 - 23:44

నోరు జారిన మాట
చేయి జారిన అవకాశం
ఎగిరిపోయిన పక్షి
గడిచిపోయిన కాలం
లభించడం దుర్లభం

05/28/2018 - 23:42

ఇదొక ఇండోర్ గేమ్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆటను ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు ఆడుతుంటారు. ఒక్కోసారి మగపిల్లలు, పెద్దవాళ్లు కూడా ఆడుతారు. పెద్దవాళ్లు అయితే ఇద్దరు కోడళ్లున్న అత్తగారు ఆడుతారు. ఒక్కకోడలున్నా అత్తతో కలసి ఆడుకునేవారుంటారు.

05/28/2018 - 23:42

శ్రీరంగనీతులు
తాము ఆచరింపక ఇతరులకు చెప్పు నీతులు
ఓడలు బండ్లగు, బండ్లు ఓడలగు
సంపదలు అస్థిరములగుట చేత ధనికులు బీదలుగా, బీదలు ధనికులుగా మారుట
కాకతాళీయము
అప్రయత్నముగా కలుగు సందర్భము
ఈకకు ఈక, తోకకు తోక
ఏ భాగమునకు ఆ భాగము విడివిడిగా..

05/28/2018 - 23:40

అక్కఱపాటువచ్చు సమయంబునఁ జుట్టములొక్క రొక్కరి
న్మక్కువనుద్ధరించుటలు మైత్రికిఁజూడగ యుక్తమే సుమీ
యొక్కట నీటిలో మెరక నోడల బండ్లును బండ్లనోడలన్
దక్కక వచ్చుచుండుట నిదానముగాదె తలంప భాస్కరా!
- అక్కర వచ్చినపుడు బంధువులు, మిత్రులు ఒకరికొకరు సాయపడవలెను. అవి ఎట్లన పడవలు బండ్ల మీదను, పడవల మీద బండ్లును సమయము వచ్చినపుడు కనిపించు రీతిగా.

05/22/2018 - 02:18

చిన్నచిన్న పిల్లలం
మల్లెపూల మొగ్గలం
మల్లెపూల మొగ్గలం
రంగురంగుల ముగ్గులం
ప్రకృతి అందాలు చూద్దామా
పరవశించి గంతులేద్దామా

స్వాతివాన చినుకుల్లో
మనము ఒక చినుకౌదాం
సీతాకోక చిలుకల్లో
మనము ఒక చిలుకౌదాం
సిరివెనె్నల చంద్రులౌదమా
వెనె్నల్లో సంద్రవౌదమా

05/22/2018 - 02:16

తల్లులు పిల్లలకి
బువ్వ తినిపించేటప్పుడు పడే పాట్లు
కాకీ, కాకీ, హోష్
కాకీ, కాకీ, రాకే రాకే
పాపాయి బువ్వ తింటోంది
కాకీ, కాకి హోష్

వెండి గినె్నలో పప్పు బువ్వా
గుంజు, గుంజు గుంజు గుంజు
గోరు, గోరు, గోరు, గోరు

కంచం అంచునరాసే
గోరు గుజ్జూ తీసీ
గుజ్జూ నోటికి పూసీ
బుజ్జీ నోట ఆం

05/22/2018 - 02:15

పరిమళదేశాన్ని ప్రతాపవర్మ అనే రాజు పాలించేవాడు. అతడు విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు పండిత చర్చ చేసేవాడు. తన ఆస్థానంలోని పండితులనూ, ఆస్థాన ఉద్యోగులనూ మంత్రి మండలినీ అందరినీ ఆహ్వానించేవాడు. అందరూ స్వేచ్ఛగా తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చే అవకాశం ఇచ్చేవాడు.
ఒకమారు ప్రతాపవర్మ అలా ఇష్టాగోష్టిలో ఆ సభలో మాట్లాడుతూ ‘‘పండిత వరులారా! మానవున్ని అన్నింటికంటే పట్టి పీడించే గుణమేది?’’ అని అడిగాడు.

Pages