S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

బాల భూమి

04/28/2018 - 22:54

మాధవాపురంలో సోమరితనానికి మారుపేరైన వేణు అను కుర్రవాడు వుండేవాడు. ఏకైక సంతానమైన అతనికి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ప్రయోజకుణ్ణి చేయాలన్నది తండ్రి సుందరయ్య ఆశ. కానీ వేణు ఎప్పుడూ ఆటలతో, ఊరి వాళ్లతో పేచీలు పెట్టుకుంటూ తిరగటం, పంతుళ్లను లెక్కచేయకుండా బడికి వెళ్లక మారాం చేస్తూ, తండ్రి ఆశల్ని అడియాసలు చేయసాగాడు.

04/28/2018 - 22:52

అ: అనే్వషించడం మొదలుపెట్టు
ఆ: ఆత్మవిశ్వాసానికి పదును పెట్టు
ఇ: ఇష్టపడటం నేర్చుకో
ఈ: ఈర్ష్యపడటం మానుకో
ఉ: ఉన్నంతలో జీవించు
ఊ: ఊహకందేలా ఆచరించు
ఋ: ఋతువుల మాదిరిగా జీవితాన్ని అనుసరించు
ఎ: ఎదగడం కోసం ఒకరితో పోల్చుకోకు
ఏ: ఏకాగ్రతను అసలు కోల్పోకు
ఐ: ఐకమత్యాన్ని సాధించడం మర్చిపోకు
ఒ: ఒంటరి జీవితం ఎన్నో గుణపాఠాలు నేర్పుతుంది

04/28/2018 - 22:49

పల్లెల్లో పిల్లలంతా ఒక గుంపుగా చేరి ఈ ఆట ను ఆడుకుంటారు. ఇందులో ఆడ, మగపిల్లలు కూడా ఉంటుంటారు. రెండు జట్లుగా ఏర్పడుతారు. ఎర్రమట్టితో చిన్న బొమ్మరిల్లు కడతారు. అందులో, వంటిల్లు, ముందిల్లు, చుట్టిల్లు, పడమటిల్లు అంటూ వేర్వేరుగా కడతారు. వీటిని ముగ్గుతో వేర్వేరుగా ఏర్పరుస్తారు.

04/28/2018 - 22:46

* అంగిట్లో బెల్లం, ఆత్మలో విషం
* అరవై ఏళ్లు నిండినవాణ్ని ఆలోచన అడక్కు, ఇరవై ఏళ్లు నిండని వానికి పెత్తనమీయకు
* అరువు సొమ్ములు బరువులు చేటు తీయాబెట్టా తీపుల చేటు. అందులో ఒక్కటి పోతే అప్పుల చేటు
* అలకాపురికి రాజైనా అమితంగా ఖర్చు చేయకూడదు
* అల్ప పాండిత్యం అనర్థానికి మూల కారణం
* అలిగి అత్తవారింటికి, చెడి చెల్లెలింటికి పోకూడదు

04/28/2018 - 22:46

ఎంత చదివామన్నది కాదు.. ఆ చదువు
మనకు ఎంత సంస్కారం
నేర్పిందన్నదే ముఖ్యం
*

04/28/2018 - 22:45

చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు దాచుకోవడానికి జేబు అక్కర్లేదు. పలకా బలపం పెట్టుకోవడానికి సంచీ అక్కర్లేదు. అన్నింటికీ కంగారు పడుతుంది. ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది.
*
జవాబు: - కంగారు
*

04/28/2018 - 22:44

ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
నప్పురుషుని గొల్లకూడ నది యెట్లన్నన్
సర్పంబు పడగ నీడను
గప్పవసించు విధంబు గదరా సుమతీ
-ఎల్లప్పుడూ తప్పులే పట్టే యజమానిని సేవించుట
పాము పడగ నీడలో కప్ప ఉన్నట్లే.
*

04/28/2018 - 22:44

* చిలుక పలుకులు
-అర్థజ్ఞానము లేని అనుకరణపు మాటలు
* కోతికి కొబ్బరికాయ
-అప్రయోజకునికి ఉత్తమ ద్రవ్యము లభించుట
* అక్కన్న మాదన్నలు
-ఒకరినొకరు యెడబాయక తోడుగా ఉండువారు
* రెండు నాలుకలు
-ఆడిన మాట తప్పి యింకో విధంగా మాట్లాడుట
* మేకవనె్నపులి
-పైకి సాధువుగా కన్పించి లోన క్రౌర్యముతో నుండుట
* ధ్వజమెత్తు
-కొట్లాటకు తయారగుట
* నంగనాచి

04/28/2018 - 22:41

డాక్టర్: దెబ్బ తగిలిన చోట ఈ మందు రెండు పూటలా రాయండి.. ఓ పది రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది.
పేషెంట్: నాకు ఈ దెబ్బ మా ఇంటి నుండి సుమారు 100 కి.మీ. వద్ద తగిలిందండి. రోజూ అక్కడికి వెళ్లి రాసుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బంది కదా?!
* * *
భార్యాభర్తలు అంటే ఎవరు స్వామీ?

04/08/2018 - 04:00

అరికాలి మంట నెత్తికెక్కడం
అర్థం - కోపం అధికం కావడం
వివరణ - మితిమీరిన విద్యార్థుల అల్లరితో ఉపాధ్యాయునికి అరికాలి మంట నెత్తికెక్కింది.
అతిరథ మహారథులు

Pages