S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

08/24/2019 - 22:29

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.అయిదక్షరాల పేరుగల రెండు తెలుగు సంవత్సరాల్లో ఒకటి (5)
4.ఒక నక్షత్రము, కార్తీకమాసానికి చెందింది (3)
6.బీహారు రాష్ట్ర రాజధాని, వెనుక నించి (2)
7.విల్లు (3)
10.నెమిలి (2)
11.సంక్రాంతికి అమ్మాయిలు పోటీ పడి పెట్టేది (2)
12.దీనిపక్కన నిలువు 2 చేరితే తిట్టు (2)
15.‘సీతా’ ‘సావిత్రీ’ ఎత్తుగడల్లో బాటిలు (2)

08/24/2019 - 22:28

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.కరుణశ్రీగారి ప్రసిద్ధ కవిత! నిలువు 2కు సంబంధించినది (5)
4.దేవత (3)
6.ఆలస్యము (2)
7.‘పచ్చరంగు మురుగు’లో పచ్చరంగు లేదు! (3)
10.తిరగబడిన ప్రజలు (2)
11.ఇక్కడ, అక్కడ, ఎక్కడ అయినా ఇది తప్పదు (2)
12.లేఖిని (2)
15.ద్వీపము (2)
16.వ్యాధి (2)
19.‘వానప్రస్థం’లో ఆకాశం నుండి ధారగా పడేది (2)

08/24/2019 - 22:27

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘సత్కవుల్ హాలికులైననేమి?’ ... లైననేమి?’ అన్నారు శ్రీశ్రీ (5)
4.కోట వాకిలి, రాచనగరు (3)
6.ఓడ (2)
7.‘రాజ...’ అంటే రాజనగరు (3)
10.రూపాయిలో పదహారో వంతు పాత నాణెం (2)
11.రుక్మిణి ముద్దు పేరుకి అర్థం ‘సూర్యకిరణం’ అనిట! (2)
12.్భర్య (2)
15.్భర్త (2)
16.ఇది ఒకప్పుడు ఇండియాకి మహా కీలకమైన ఆట (2)

06/29/2019 - 22:49

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.నీటి ఆదాకై, పొదుపుగా చల్లు వ్యవసాయ పద్ధతి (5)
4.తుమ్మెద (3)
6.నిలువు 8 వచ్చి కలిస్తే, తెలివితక్కువ మొద్దు బుర్రలో వుండేది (2)
7.ఆరంభవనలైన బాలికల మొహంపై మొలిచేది (3)
10.మనిషి ఉండవలసిన దానికన్నా ఒక్క పిసరు ఎక్కువ లావు (2)
11.కర్ర. ఇది పది రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందట! (2)
12.వ్రాయడానికి వీలైన ప్రతి భాషకీ వుండేది (2)

06/22/2019 - 22:27

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.భారత, భాగవత, పురాణాలు రచించి, వేదాన్ని విభజించినవాడు (5)
5.జిల (3)
6.చేపల్ని పట్టే రెండు సాధనాలు (3+2)
8.సైనికుడు (3)
10.వెనుక నించి ‘తంతాం’ అనే ఎత్తుగడలో ముందు నించి పుష్పం (3)
13.చివర (2)
14.తమాషా కాదు. నిష్పత్తి. అన్నీ దీర్ఘాలే! (3)
15.ఈ కూర పేరులోనే వేడి ఉంది (3)
16.తిరగబడిన నగ (2)

06/15/2019 - 22:30

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.తెలంగాణా రాజకీయాల్లో వున్న స్ర్తి తార (5)
5.తిరునాడు (3)
6.‘డయానా మరియం కురియన్’ అనే అసలు పేరుగల తార. అవును అక్షరాలా తారే! (5)
8.సులువుగా మండే మూలకం. ‘సభా స్వరంజనం’లో కనిపిస్తుంది (3)
10.గజము కొంచెం వరస మారిస్తే ప్రపంచమే కళ్ల ముందుంటుంది (3)
13.మొగము (3)
14.మణి (3)

06/08/2019 - 19:34

అడ్డం

ఆధారాలు

06/03/2019 - 22:06

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సన్నబడిన, కృశించిన (5)
5.ఇది కట్టిన గుడ్డ వాసన చిరకాలం వుంటుంది (3)
6.కరవీర పుష్పము. దీని ఆకు వినాయకుడి పత్రిలో వుంటుంది (5)
8.శేషము (3)
10.‘అరక్షణము’లో యుద్ధము! (3)
13.తలాతోకాలేని కుక్క. మామూలుది కాదు. ‘కనకపు సింహాసనమున’ కూర్చునేది (2)
14.ముడుకులతో గుంజీలు తీయించే స్వామికి ఇష్టమైన నైవేద్యం (3)

05/25/2019 - 19:10

అడ్డం (ఆధారాలు)

05/18/2019 - 22:43

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మునిగారి మాపు. నిజానికి అందరికీ సాయంత్రమే (4)
4.అలవాటుగా సరేసరే ఉచ్చరించే మాట (4)
6.అన్నిటికన్నా చివర (5)
7.నీళ్లల్లో ఈదే బాపతు పక్షి (2)
8.సార్వభౌముడు (4)
10.కవిత్వ ఖండిక (3)
12.సిగ్గు (2)
13.అంతా కాదు (2)
16.స్ర్తి (3)
18.తూర్పు దిక్కుకు ఎదురుగా వున్న మర (4)
20.దీపము (2)

Pages