S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

03/09/2019 - 22:41

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సూర్యుడు. విశ్రాంతి లేని ‘వాకరు’ గదా పాపం! (5)
4.‘అ,ఆ’ తరువాత (4)
6.త్రాడు (3)
8.్భతి (3)
9.కష్టసాధ్యము, చిక్కుముడులు గలది (4)
11.చేయి (2)
12.ఉపహారము ఆంగ్లంలో ‘గిఫ్ట్’ (3)
14.సత్యము, శాశ్వతమైనది (3)
17.మంచానికుండే నాలుగింటిలో ఒకటి (2)

03/09/2019 - 22:39

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సామాన్యార్థంలో తిండి మానెయ్యడం (5)
4.అత్తగారి భర్తగారు (4)
6.వావి (3)
8.ఇంద్రుని భార్య, శచి (3)
9.‘ఆత్మస్తుతి’ లాగే ఇదీ కూడనిదే! (4)
11.సొమ్ము చెల్లింపు వాయిదా (2)
12.సరస్వతీ దేవి వాహనం (3)
14.పైకి కనిపించకుండా భారం వహించేది (3)
17.బొక్కెన (2)
18.శివుని వాద్యం. వెనుక నించి (4)

02/16/2019 - 21:57

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.శత్రురాజులు దండెత్తి బద్దలు కొట్టేది దీనినే! దుర్గద్వారము (5)
4.మారుతో వున్న గాలి (4)
6.లేడి (3)
8.మక్కా తర్వాత రెండో స్థానంలోని ముస్లిం పుణ్యక్షేత్రం (3)
9.వినాయకుడు, అనుకూలుడు (4)
11.డబ్బు, సంపద (2)
12.దోసెలు కాల్చేది దీని మీదే (3)
14.ఎలా అయినా సంతోషమే! (3)
17.గుండీ దూరు రంధ్రము 92)

02/16/2019 - 21:56

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పెళ్లినాటి ప్రమాణం స్ర్తితోనే మొదలా! (5)
4.ఈ వైపు, ఆ వైపు (2+2)
6.జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉక్కు కర్మాగారంగల నగరం (3)
8.స్వర్గము (3)
9.విజయశాంతి ప్రఖ్యాత సినిమాలో ఆమె పాత్ర (4)
11.మహేంద్రసింగ్ ధోనీని సన్నిహితులు ఇలా పిలుస్తారు (2)
12.అంతరిక్షము (3)
14.ఒక పారశీక ఛందము. ఆంగ్ల బాలుతో దీనికి సంబంధం వుంది (3)

02/16/2019 - 21:55

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.వేల్పులు. అగ్రస్థానం కారత్ కుటుంబపు కమ్యూనిస్టు నాయకురాలిది (5)
4.స్ర్తి (3)
6.‘మామ’ లోక ఉచ్చారణలో (2)
7.సరదా కార్యక్రమం, ఉత్సవం ‘కడువేగం’గా రండి (3)
10.ఒకనాడు తెలుగు తెరని దునే్నసిన నాట్యతార (2)
11.దుండగము (2)
12.‘అక్లమందు’లో గల శ్రమ, బడలిక (2)
15.ఆకాశం నుండి జారిపడే కాంతి వంతమైన ‘నక్షత్రం లాంటిది (2)

02/16/2019 - 21:54

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.విశాఖ మన్యంలో ప్రకృతి అందాల కాణాచి (5)
4.గుమ్మం (3)
6.కొంచెం గూడా తేడా లేకుండా, అంటే ‘...’ తప్పకుండా అని (2)
7.ఈ అప్పలస్వామి బహుభాషా పండితుడు. సాహితీపరుడు (3)
10.ఈ బాపతు అంటే చిల్లరమల్లర,
లెక్కకు రాని అని అర్థం (2)
11.ఊడిపడు (2)
12.తడవ, పర్యాయం (2)
15.గెలుపు (2)
16.ఒక తెలుగు వారపత్రిక (2)

02/16/2019 - 21:53

ఆధారాలు
*
అడ్డం
1.‘రుంభేడగండం’ అంటే ఓ పెద్ద పక్షి. సరైన రీతిలో గ్రహిస్తే (5)
4.అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రం. కోడి వేపుడుకు ప్రసిద్ధి. ప్రకటనలు ఇండియా టీవీలోనూ వస్తాయి (3)
6.ఎల్లప్పుడు (2)
7.తెల్ల కలువ (3)
10.ఒక తెలుగు సినిమా నటుడు చిదంబరం ఈ సినిమా పేరిట పిలువబడేవాడు (2)
11.ప్రాభవం కోల్పోయిన కమ్యూనిస్టు అగ్రరాజ్యం (2)
12.లోపించినది (2)

01/12/2019 - 23:28

ఆధారాలు
*.
అడ్డం
*
1.మిక్కిలి విశదము (5)
4.తోట (3)
6.స్వప్నము (2)
7.కొంటెవాడు. అడివి బాపిరాజు నవల (3)
10.‘నసా’ అని రుూసడించకండి. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే పూర్వం దీని మీదే గంధం తీసేవారు (2)
11.చుట్టూ నీరుగల భూప్రదేశం (2)
12.లక్ష్మీదేవి (2)
15.విష్ణువు (2)
16.పొమ్ము, పొమ్ము. ఇది వ్యావహారికం (2)

01/05/2019 - 22:59

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.డమరుకం మోగిస్తూ, విచిత్ర వేషంతో యాచన చేసేవారిని... ధారులు అంటారు (5)
4.ఈశేష్ ‘గూఢచారి’ హీరో (3)
6.పొలము (2)
7.‘ఓరి మిత్రుడా!’ దీనిలో ఓర్పు వుండాలి (3)
10.సరిసమానము (2)
11.కొందరు దీన్ని ‘బెమ్మి’ చేయగలరు (2)
12.గ్రాంథికంలో గద్ద (2)
15.‘...మాతరం’ (2)
16.ఒక తాళము (2)

12/29/2018 - 23:16

ఆధారాలు
*
1.బంగారం నగగా మారాలంటే ఇది వుండాలి (5)
5.చివరి సంవత్సరం (3)
6.‘హోలీ’ నాడు మన్మథుడికి సంబంధించిన తంతు (5)
8.జటాయువు అన్న (3)
10.పల్లు, దంతం (3)
13.అడవి (2)
14.ఈ ఆస్థానం అంటే గుర్తొచ్చేది ఈ రాగమే! (3)
15.వీటిలో కొన్నిటికి ‘గోరు’ వుంటుంది. కాని దీనికి లేదు (3)
16.వ్యావహారికంలో వినము (2)

Pages