S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

06/08/2019 - 19:34

అడ్డం

ఆధారాలు

06/03/2019 - 22:06

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సన్నబడిన, కృశించిన (5)
5.ఇది కట్టిన గుడ్డ వాసన చిరకాలం వుంటుంది (3)
6.కరవీర పుష్పము. దీని ఆకు వినాయకుడి పత్రిలో వుంటుంది (5)
8.శేషము (3)
10.‘అరక్షణము’లో యుద్ధము! (3)
13.తలాతోకాలేని కుక్క. మామూలుది కాదు. ‘కనకపు సింహాసనమున’ కూర్చునేది (2)
14.ముడుకులతో గుంజీలు తీయించే స్వామికి ఇష్టమైన నైవేద్యం (3)

05/25/2019 - 19:10

అడ్డం (ఆధారాలు)

05/18/2019 - 22:43

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మునిగారి మాపు. నిజానికి అందరికీ సాయంత్రమే (4)
4.అలవాటుగా సరేసరే ఉచ్చరించే మాట (4)
6.అన్నిటికన్నా చివర (5)
7.నీళ్లల్లో ఈదే బాపతు పక్షి (2)
8.సార్వభౌముడు (4)
10.కవిత్వ ఖండిక (3)
12.సిగ్గు (2)
13.అంతా కాదు (2)
16.స్ర్తి (3)
18.తూర్పు దిక్కుకు ఎదురుగా వున్న మర (4)
20.దీపము (2)

05/11/2019 - 22:24

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘రా! సుదామ’ అని సరిగా చూసేసరికి కుచేలుని బదులు ఓ రామభక్తుడు (4)
4.‘వనాత’ను సరిగ్గా గమనిస్తే కనిపించే మనుష్యత్వం (4)
6.వంకాయతో ఒకరకం వంటకం. అనంతపురం దగ్గరున్న ఓ ఊరు కనిపిస్తుంది (5)
7.ఒక కర్ణ్భారణం (2)
8.దేవతలు (4)
10.ఆధునిక మహిళ ధరించే వస్త్రాల ‘హంగామా’లో ఇది (3)

05/04/2019 - 22:20

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.దుర్యోధనుణ్ణి అయోమయానికి గురి చేసిన సభ (4)
4.దండ ధరించిన ఏనుగు (4)
6.పచ్చ. దీనిలో కమతము అస్తవ్యస్తం (5)
7.ఒక సంవత్సరం ఆగిపోయిన ఓ మాసపత్రిక. వడ్డాది పాపయ్యగారి ముఖ చిత్రం (2)
8.్భక్షకుడు (4)
10.అడపాతో వుంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ సార్లే (3)
12.్ఛయ (2)
13.పోలీసుస్టేషన్ (2)

04/27/2019 - 22:46

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.జాబిల్లి. ఒక పిల్లల పత్రిక గూడా (4)
4.దేవర్షి. నారదుడు (4)
6.పూర్వకాలం విద్యాభ్యాసం చేసే ప్రదేశం (5)
7.ఇది ‘తెగ’ అంటే అదో తిట్టు (2)
8.గుంటూరు జిల్లాలో అలనాడు యుద్ధం జరిగిన ప్రదేశం (4)
10.దూకు (3)
12.వెనుదిరిగిన జ్యేష్ఠ సోదరి (2)
13.చాలా (2)
16.ఇప్పుడెక్కువగా పండిస్తోన్న వరి ఈ వంగడమే! (3)

04/20/2019 - 22:00

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.తగాదా (4)
4.నీరు (4)
6.శుక్ర, ఆదివారాల మధ్య (4)
7.ఆలస్యము (2)
8.పప్పుముద్దను గుర్తుకుతెచ్చే ముగ్ధ స్ర్తి (4)
10.చల్లదనాన్నిచ్చే యంత్రం (4)
12.నిలువు 11లోదే! కాకపోతే తలక్రిందులు కాలేదు. అంతే! (2)
13.‘సబ్‌కో ఠీక్ హై’లో దాగిన హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రాంతం (2)
16.గెలుపు (3)

04/18/2019 - 22:18

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.అడవి మధ్యలో తార (4)
3.నవ్వులో అనుకరణ ధ్వని. చలం కూతురు (4)
5.చక్రాకారముగా చేయబడు శనగపిండి తినుబండారం (3)
6.అలనాటి ‘నోము’ సినిమా హీరో కడదాకా లేడు (3)
8.ఎదుటనున్న వ్యక్తిని ఇలా అంటారు (2)
9.సగం మొలతాడుతో అప్పుడే పుట్టిన మొక్క (3)
11.బంగారం (3)
12.ఒడ్డు (3)
13.విష్ణుఖడ్గం (3)

04/18/2019 - 22:17

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఒక సంఖ్యతోమొదలయ్యే భద్రము, జాగ్రత్త! (4)
3.గంగానది (4)
5.మొదటి రాశి (3)
6.ముక్కు చేసే పని ఇది చూడడమే! (3)
8.దీన్ని చూసి అప్పుడప్పుడూ పామనుకుంటారు (2)
9.అభివృద్ధి (3)
11.ఆజ్ఞ (3)
12.ఆం.ప్ర.లోని ఈ జిల్లాలో వెలుతురుకు
లోటు లేదా?! (3)
13.వెంకటేశ్, నమిత నటించిన 2002
తెలుగు సినిమా (3)

Pages