S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వాసిలి వాకిలి

05/04/2019 - 17:34

-1-
నేను
భూగోళాన్ని
చరాచర గర్భాన్ని
చేతనా పుడమిని
నా చుట్టూ నేను తిరుగుతూ
మనిషి చుట్టూ తిరుగుతున్న దానిని
పరిణామ చరిత్రకి నేనే నిత్యసాక్షిని
-2-
అఖండాకాశం నా గగనతలం
ఖండఖండాంతర ఖ్యాతి నా విశాలత్వం
నన్ను కౌగిట చేర్చుకుని
ఎగసిపడే సముద్రం
ఆ ఘోషన ఒదిగిన నా జనజీవన ఉచ్ఛ్వాస
జవసత్వాలుడుగుతున్న ప్రాణక్రియల నిశ్వాస

04/27/2019 - 20:12

-1-
నేను
అర్ధాంగిని
సరస బంధాన్ని
సమ సంసారాన్ని
సరిసగ సమాసాన్ని
ద్వంద్వాన తొలిభాగాన్ని
బంధాన మలిభాగాన్ని
పుట్టినింట అద్వితీయాన్ని
మెట్టినింట ద్వితీయాన్ని
-2-
నేను
సతిని
సహ్య మతిని
సంసార గతిని
ఏడడుగుల గమకాన్ని
హంసతూలికా తల్పాన్ని
మాటలేని వౌనముద్రను
హద్దులను చెరిపేసిన చేతను

04/20/2019 - 19:30

-1-
నేను స్వప్నాన్ని
అవును, స్వప్నమా!
నువ్వు నా స్వంతానివి
నా సంతానానివి
నేను నీ అస్తిత్వం
నువ్వు అంతస్సత్వం
నా ఆలోచనా తరంగాల
తెరచాపవు నువ్వు
నా కలవరింతల
పరుసవేదివి నువ్వు
నీ జననం
నా కనురెప్పలు ముడివడిన చంద్రకాంతిలో
నీ మరణం
నా కనులు విత్తుతున్న భానూదయంలో
నే మేల్కొంటేనే
నీ తావుల తావలం

04/13/2019 - 19:35

-1-
నేను
అమ్మను
అమ్మ అమ్మను
అయినా, కాను అమ్మమ్మను
అవునవును, కుటుంబాన అమ్మమ్మను
వసుధైక కుటుంబాన అమ్మల అమ్మను.
*
నేను
అమృతాన్ని
అమ్మతనాన్ని
అమ్మతన అమృతభాండాన్ని
విశ్వామృత నిస్వార్థ పంపకాన్ని
ఇహ పర ఆనంద తాండవాన్ని
-2-
నేను
అమ్మను
అద్వితీయాన్ని
అయినా, కాను అడుగుల సవ్వడిని

04/06/2019 - 22:35

‘నేను’
ఆరు పదుల ఒరలో
అరిషట్ వర్గాల అరను
చీకటి వెలుగుల గమనంలో
ఉభయ సంధ్యల ఉనికిని.
దశావతార సహోదరత్వాన్ని
నవగ్రహ చిదంబరాన్ని
ద్వాదశ రాశుల అంతర్యామిని
అష్టదిగ్బంధన గర్భ జవజీవాన్ని.
అవును, నేను
శుక్ర ఆచార్యుల గురుత్వాన్ని
శుక మునీంద్రుల అక్షరత్వాన్ని
వాల్మీక పురుషుల ధర్మ రహస్యాన్ని
వ్యాస ప్రభువుల విశ్వ దర్శనాన్ని.

03/30/2019 - 19:21

-1-
తొలి బీజంగా ‘నేను’
తొలి ఇజంగా ‘నేను’
తొలి నిజంగా ‘నేను’
*
అక్షరానికి అందని
చీకటి వెలుగుల పారవశ్య ప్రబంధం...
తపనతో పల్లవించిన విశ్వసృజన!
పంచభూతాలుగా రూపించిన భూతలం!!
మానవ తత్వంతో సృష్టిమగ్నమైన ‘నేను’!!
-2-
నేను
సిగ్గిలని నగ్నతను
విరామ మెరుగని మగ్నతను
*
నేను
నగ్నత్వ వలువను

03/23/2019 - 19:00

-1-
నేను
ప్రకృతి పురుష
స-రసధునిని
అస్తిత్వ అభేదాన్ని
పురుషలో ప్రారంభమైన
తొలి ప్రస్థానాన్ని
ప్రకృతి పొదువుకున్న
మలి అవతారాన్ని
మాతృగర్భాన
పరిణమిస్తున్న
అంతస్తత్వాన్ని
సృష్టి కావ్యానికి
కదులుతున్న
అధ్యాయాన్ని
రూప ప్రబంధానికి
సాంద్రమవుతున్న
ముఖచిత్రాన్ని
శబ్ద శతకానికి

03/16/2019 - 18:35

నేను
ఆత్మను అక్షరంలోకి దింపుతానంటే
ఆత్మే అక్షయంగా కదలాడతానంది
అక్షర అక్షరాన్ని దున్నుకుంటూ పొమ్మంది
మట్టిపెళ్లల దాగిన మనిషి కథను చూడమంది
కథను చరిత్రగా మలచిన తీరు కనమంది
చరిత్ర కెక్కని శేషావతారాన్ని ఆత్మకథ చేయమంది
అవును
మానవ చరిత్రలో మనిషి కనిపిస్తుంటాడు
మరి మనిషి కథలో ఆత్మ మేల్కొంటుందా?
మనిషి తన కథ వినిపిస్తేనేగా ఆత్మ కదిలేది

03/09/2019 - 20:54

నేను
భౌతిక వాసనల సాంద్రతను!
గిక రచుల సువాసనను!
గికంగా ‘నవ వానవ’ ప్రయాణం రంగు, రుచి, వాసనల సాంద్ర సువాసనలతో ప్రారంభమవుతుంది. పుడమి పైకి వచ్చిన మానవ నిర్మాణం ఒకటయితే యోగ సాధనతో ఈ దేహ నిర్మాణంలో జరిగే పునర్నిర్మాణం మరొకటి.

03/02/2019 - 19:18

నేను
మెలకువను -
కలలోను.. ఇలలోనూ!
దృశ్యంలోను.. అదృశ్యంలోనూ!
చీకటిలోను.. వెలుతురులోనూ!
ఉచ్ఛ్వాసలోను.. నిశ్వాసలోనూ!
నేను
నిద్రలోని మెలకువను -
సుడులు తిరుగుతు, తిరుగుతూ
ఉదయానికి జ్ఞానప్రసూన మవుతాను
ధ్యానగర్భ నవుతూ
అక్షరంగా ప్రసవిస్తాను
అ-క్షరంగా!
నేను-
అచేతనా చేతనను
- యోగ నిద్రను.
సమాధి స్పృహను

Pages