S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వాసిలి వాకిలి

08/17/2019 - 19:34

-1-
నేను విశ్వ రచనను
*
కృష్ణబిల గర్భకోశ
చీకటి అణువున
స్వపరిణామంగా కాంతికణం
శూన్యతన పుట్టుకొచ్చిన కాంతి కిరణం.
చీకటి వెలుగుల సంయోగాన
ఆద్యంత రహితంగా
విస్తరిల్లిన వాయు గగనం
ఆకాశిక ప్రకృతిగా వాయు వలయం
ఘనీభవించిన వాయుసాంద్రతన
ఇబ్బడిముబ్బడైన కాంతికణాలు
పాలపుంతలైన నక్షత్ర వెలుగులు

08/10/2019 - 18:02

-1-
నేను స్నేహాన్ని
నిన్నటి వాస్తవాన్ని
వర్తమాన ఇజాన్ని
రేపటి సత్యాన్ని.
-2-
నేను స్నేహాన్ని
ఏకవచన బంధాన్ని
వీడని నీడను
నీ-నా ల పిలుపును.
-3-
నేను స్నేహాన్ని
జీవిత సింహాసనాన్ని
మనసెరిగిన వౌనాన్ని
మరపురాని గమనాన్ని
-4-
నేను స్నేహాన్ని
కంటిపాప దృశ్యాన్ని
కనుదోయి ఆనందాన్ని

08/03/2019 - 19:01

-1-
ఇంద్రియ క్రతువుల మట్టి ప్రమిదను
సిరా ధమనుల అర్ఘ్య తటాకను
ఇడా పింగళుల సుషుమ్న వాహికను
బ్రాహ్మీ ముహూర్త అగ్ని శిఖను
ప్రత్యూష పవన ప్రణవాన్ని.
*
నేను
మట్టిని ముద్దాడిన సిద్ధయోగిని
గాలిని స్నేహించిన ధ్యానశీలిని
నీటిని చిలకరించిన తపస్విని
అగ్నిని ఆవహించిన అమర్త్యుడను
గగనాన్ని చుంబించిన లయకారుడను.
*
నేను

07/27/2019 - 18:52

నేను
ఇలన కలను
కలన అలను
జీవితానికి స్వప్న జగత్తును
ఇల ఒక వాస్తవం
కల ఒక వాస్తవం
జీవనానికి కళాజగత్తును.
*
నేను
కల కంటాను
కలన
రేపు కనుపాపల దోగాడుతుంది
రేపటి వాస్తవం కదలాడుతుంది
ఆత్మ కళ్లల్లో కొలువుతీరుతుంది
వెలుతురు వేళ నన్ను వదలని ఆత్మ
రాత్రయితే చాలు నా కలను చేరుతుంది

07/20/2019 - 19:02

నా జననం ఒక నిర్మితి
నా జీవనయోగం ఒక వినిర్మితి
నా యోగజీవనం ఒక నవనిర్మితి
*
సృష్టికి నేనొక ప్రకృతిని
విశ్వకృతిక నేనొక ప్రతికృతిని
భువన కృతికి నేనొక ప్రవిమలకృతిని
*
భూగోళాన ఖగోళ సంపదను
సూర్యతత్వం నింపుకున్న పురుషను
పౌరుషేయానికి నిత్య సంస్కరణను.
*
చీకటి కమ్మిన వేళ చంద్రకాంతిని
మబ్బులు మెరిసిన వేళ చందనకాంతిని

07/13/2019 - 19:38

1
నేను
దాటాలి
నన్ను నేను దాటాలి
నన్ను నేను దాటిపోగలగాలి
దాయటం దాటాలి
దాగటం దాటిపోగలగాలి.
*
కదలిన గాలి
దాటింది నిన్నూ నన్నూ కాదు
తనకు తానుగా పరిణమించటానికే!
ప్రవహిస్తున్న నీరు
ఇరువైపులా వొరుసుకునేది
తనకు తాను ఉధృతం కావటానికే!
రాజిల్లిన నిప్పు
పైపైకి మంటలా ఎగయటం
తన హద్దులను పెంచుకోటానికే!

07/06/2019 - 18:54

అక్షరానికి అందని శూన్యం
రూపానికి అందని చీకటి కణం
కాలం లెక్కలో ఇమడని వెలుగు కిరణం
శూన్యానికి రూపావిష్కరణలా నీలాంబరం
ఆకాశాన వేలాడుతూ వెలుతురు కణాలు
మరిన్ని ప్రతిపత్తులతో గ్రహగోళాలు
గ్రహ సమీకరణలతో సౌర కుటుంబం
కణం కణం సంయోగించిన కాల ఆవిష్కరణ
కాలం గుప్పిటలో రూపారూప భౌగోళిక అణువు
కణవాసనతో అణుతత్వంతో మట్టిమనసుతో
అవతరించిన ‘నేను’
*

06/29/2019 - 18:20

1
నేను గెలవాలి
నన్ను నేను గెలవాలి
దేహం గెలుపు నాకు తెలుసు
మనసు గెలుపు నాకు తెలుసు
నిన్ను గెలవటం తెలుసు
గుంపును గెలవటం తెలుసు
నీ భాషను గెలవటం తెలుసు
గుంపు భావాన్ని గెలవటం తెలుసు.
*
నిన్ను గుంపును గెలవటం గెలుపేనా?
నాకిది తగునా?
*
గెలుపునకు నేను నిర్వచనాన్ని
నేను గెలుపునకు మనోవ్యాపారాన్ని

06/22/2019 - 18:49

నేను
కాను, ఒక ఎదురీతను.
ఎదురీతనే. అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికీ.
*
జీవితం
సుడులు తిరుగుతున్న వరద
విస్తృతమయ్యే ప్రవాహ ఉధృతి
వొరుసుకుని గట్లు తెగినా
వొరిపిడికి గాట్లు పడినా
దిగుమతి అయింది కొట్టుకుపోవలసిందే.
పట్టుదొరకని వర్తమానం దిగువకు చేరాల్సిందే
గతిలేని అతి సముద్రంపాలు కావల్సిందే
ఈ అక్షరాలలో వొదగని బ్రతుకును నేను

06/15/2019 - 17:58

1
నేను
సాధకుడను, సన్యాసిని కాను
బుద్ధుడను, భిక్షువును కాను
అంతర్ముఖీనుడను, అనుకరణను కాను
ప్రాపంచికుడను, అనుసరణను కాను.
కనిపించే బైరాగినీ కాను
కనిపించని తాపసినీ కాను
అవును, నేను
నిశ్వాసగా బాహ్యాన్ని, ఉచ్ఛ్వాసగా ఆంతర్యాన్ని,
2
నేను
కాను మనోవ్యాపారాన్ని, అయినా మనసును
కాను ఇంద్రియక్రతువుని, అయినా దేహాన్ని,

Pages