S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

11/11/2017 - 21:52

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘వి’ అనే ఇంటి పేరుగల నేత సాక్షాత్తూ
దేవుడే! (5)
5.ఆదిశంకరుల జన్మస్థానం (3)
6.యుద్ధ్భూమి (5)
8.రష్యాలోని పెక్కు నాణాల్లో ఇదొకటి! (3)
10.నున్నదనము, స్నిగ్ధత (3)
13.వరదొస్తే లోతట్టు ప్రాంతాలు దీనికి
గురవుతాయి (2)
14.సబ్బు రుద్దితే వచ్చేది (3)
15.ఒక క్షుద్ర విద్య, ప్రయోగము (3)

11/07/2017 - 21:26

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సరిహద్దు (4)
4.మెగాస్టారు (4)
6.బ్రిటిష్ వారితో యుద్ధం చేసిన మైసూరు
ముస్లిం పాలకుడు (5)
7.్ధన్యాదులను దంచగా వచ్చు పొట్టు (2)
8.స్వప్నంతో కూడిన జగడము (4)
10.బహిఃప్రదేశమే! గందరగోళంగా ఉంది (3)
12.అగ్ని (2)
13.నిపుణురాలు (2)
15.స్ర్తి (3)
18.శ్రీశ్రీ బిరుదు తిరగబడింది (4)

10/29/2017 - 00:39

ఆధారాలు
అడ్డం
*
1.గుర్రము (4)
4.నీరు (4)
6.పూవిలుకాడు, మన్మథుడు (5)
7.హారము, దండ (2)
8.ఉదయము, వెనుక నించి (4)
10.పాట (3)
12.పొగడ్త (2)
13.అతిశయోక్తికి జాతీయం (2)
16.వృద్ధాప్యము (2)
18.్భరతంలో ఈయన నీతి ప్రసిద్ధం (4)
20.అపకారము, హాని (2)
21.ఈయనా మన్మథుడే (5)
23.ఒక రాగం పేరుగల ఒక సంగీత దర్శకుడు 94)

10/21/2017 - 21:46

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మర పడవను జాగ్రత్తగా వెదకండి.
ఒక దిక్కు తోస్తుంది (4)
4.విల్లు (4)
6.ఏకవచనంలో కుట్టి పద్మిని
చిన్నప్పటి సినిమా (5)
7.నిలువు 10 తరువాతి నక్షత్రం
వెనుక నించి (2)
8.ముద్దు తరువాతిది (4)
10.శీఘ్రముగా (3)
12.శ్రీకృష్ణుని స్పర్శతో అందంగా
మారిన కురూపి (2)
13.పశ్చిమ తీరంలో ఒక విహార

10/20/2017 - 22:49

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.జాబిల్లి (4)
4.మాంగల్య చిహ్నముల గల స్ర్తి; భర్త గలది (4)
6.సినిమా బాగుంటేనే ‘శ్రీకృష్ణ....’ లేకపోతే
తల భారము (5)
7.ఆలోచన; నిన్నటి సినీ నటి (2)
8.పూల మధ్య సువాసన ఆకు
మర్చిపోము. కాకపోతే కాస్త గడబిడ (4)
10.ఔరా సాగింది (3)
12.్భమి (2)
13.ఇంగ్లీషు నాటకం (2)
16.‘ఆ!’ వుంటే సంతోషము (3)

10/12/2017 - 23:51

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.దీని గాంభీర్యం ఉత్త నటన (4)
4.కన్ను (4)
6.రానీ, తిరగబడి ‘జనాలు’ పట్టే
హారతులు (5)
7.తేడా (2)
8.కలగలసిపోయిన బఠాణీలు (4)
10.సృష్టిలో దేనికైనా కేంద్ర బిందువు
ఈ నాభే! (3)
12.అపకారము (2)
13.విదేశాలకు వెళ్లాలంటే యిది కావాలి (2)
16.పూవు (3)
18.తెలుగులో ‘....’నన్నయ (4)

09/23/2017 - 22:29

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.బాణభట్టుని కావ్యం. మద్యం (4)
3.అడవుల్లో చెలరేగే అగ్ని. వ్యాజ్యంతో
ప్రారంభం (4)
5.నిలయము. చిరకాల నివాస స్థానము (3)
6.తాకట్టు (3)
8.ప్రార్థించు (2)
9.నిన్నటి సినీ నటి. సంఘర్షణలో కొంత
ఆమెలో ఉంది (3)
11.విరోధము (3)
12.కొండ (3)
13.పొరుగింటి ఇది రుచి. మొదలు లేదు (3)
16.కన్ను (2)

09/09/2017 - 23:23

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఓర్పులేమి (4)
3.కృషీవలమిత్రమైన పాము (4)
5.జలతారు స్వరాలు (3)
6.పొగడ్తను దాచుకున్న నిజం (3)
8.సరి, సమానము (2)
9.రొఖ్కం (3)
11.శరీరము (3)
12.మెలికపడిన తోక (3)
13.హారతి, అపసవ్యంగా (3)
16.పతనమగు (2)
17.కచ్చితమే! మరోలా వెనుక నించి (3)
18.‘మా సములెవ్వరు’ అని మెలిదిప్పేది (3)

09/02/2017 - 23:12

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.కాంతి.. వెలుగు (4)
3.అంగడి (4)
5.అత్తగారులో పరిమళించేది (3)
6.మైత్రీభావము (3)
8.‘మరోముఖం’లో ఓ పాశ్చాత్య నగరం (2)
9.మాహాత్మ్యము (3)
11.ప్రపంచము (3)
12.డబ్బు (3)
13.మువ్వనె్నలులో నాట్యానికి పనికొచ్చేవి (3)
16.దుఃఖము (2)
17.నుదురు (3)
18.పెళ్లికూతురు (3)

08/29/2017 - 23:48

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పరశురాముని తండ్రి (4)
3.అత్రి మహర్షి భార్య (4)
5.వరంగల్ జిల్లాలోని అతి పెద్ద జాతర
అధిదేవతల్లో ఒకరు (3)
6.రుజువు, నిదర్శనము (3)
8.పండితుడు (2)
9.అవసరం తిరగబడింది (3)
11.్భర్య (3)
12.తోడికోడలు (3)
13.వృద్ధాప్యము (3)
16.సేవకుడు (2)
17.ఆభరణంతో రొక్కం (3)

Pages