S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/26/2018 - 18:50

నీటిని పాడుచేయటం అపరిశుభ్రం చేయటం పాపం! వర్షపు నీరు అత్యంత పరిశుభ్రమైనది. ఈ నీరు అన్ని వ్యాధులనూ నివారించే శక్తి కలిగి వుంటుంది- అంటోంది అథర్వవేదం (3-31-11).
అథర్వవేదంలో సముద్రాన్ని రత్నాలకూ, వివిధ సంపదలకు నిధిగా చెప్పారు. అంతేకాదు వర్షాలకూ, విద్యుత్తుకు, మెరుపులు మొదలైన వాటికి కూడా సముద్రమే జన్మస్థానం అని చెప్పారు. ‘‘సముద్రే అంతర్నిహితాని నాభిః...’’ (అథర్వవేద 1-13-3).

07/25/2018 - 18:31

ఇదేదో ‘‘వేదాంతం, వైరాగ్యం’’అని తీసి పారవెయ్యటం సబబుకాదు. ఇది వారి ప్రకృతి సహజీవన సిద్ధాంతానికి ఒక నిదర్శనం. వారి సిద్ధాంతాన్ని మరింత లోతుగా పరిశీలిద్దాం.

07/24/2018 - 18:23

ఈ కొలమానంలో కొలతలు అణుపరిమాణం నుంచి ప్రారంభించి యోజనం దాకా విస్తరించటాన్ని గమనించండి. పరమాణువంటే ఈనాటి పరమాణువుగాదు. కిటికీలోనుంచి ఎండ ఇంట్లో పడినప్పుడు, ఆ ఎండ పొడలో కనిపించే అతి సన్నని ధూళిరేణువు కొలత త్రసరేణువు. దానిలో ఎనిమిదవ వంతు పేరు అణు పరిమాణం అని నిర్వచించారు.

07/23/2018 - 18:45

మరింత లోతైన అధ్యయనమూ, అనే్వషణ చేస్తే సనాతన భారతీయ ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని గురించి ఇంకా ఎన్నోకోణాలు బయటపడే అవకాశాలున్నాయి.
వేదాలు - మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్
మన ప్రాచీనులకు మంత్రాలు, తంత్రాలు తప్ప ‘యాంత్రిక విజ్ఞానం’ లేదని ఈనాటి యువకుల అభిప్రాయం! నిజానికి ప్రాచీన వాఙ్మయంలో బహుళంగా యంత్ర విజ్ఞానం వుంది.

07/20/2018 - 18:39

శిలలమీద శిల్పకారులు రకరకాల ద్రావకాలు పూసి, శిలాతలాన్ని మృదువుగా చేసేవాళ్ళు. శంఖద్రావకము, కుష్ఠసారము, సైంధవ ఖర్పరము (సముద్రపుటుప్పు)

07/18/2018 - 19:23

ఉదాహరణకు- సంవత్సరం యొక్క పొడుగు 365 రోజులకంటే కొంచెం ఎక్కువనీ, 366 కంటే తక్కువనీ, ఆనాటివారికి తెలుసు. ఒక సంప్రదాయంలో 354 రోజులుండే చాంద్ర సంవత్సరానికి, అధికంగా 11 రోజులను కలపటం వుండేది. ఒకానొక గ్రంథం ప్రకారం ఋతువుల ఆవృత్తిని పూర్తిచేయాలంటే, 360కిపైన మరో 5 రోజులు కలపాలి. 4 రోజులు మరీ తక్కువనీ, 6 రోజులు మరీ ఎక్కువనీ, ఆ గ్రంథంలో వుంది.

07/17/2018 - 18:47

మార్కండేయ పురాణంలో ఒక చోట సంకేతాత్మకమైన కథ ఒకటి వుంది. అది పరాశక్తి పెద్ద సేనతో వచ్చి రాక్షసులమీద యుద్ధం చేస్తోంది. రాక్షసరాజు వచ్చి ‘‘ఇంతమందిని సహాయం పెట్టుకొని యుద్ధం చేస్తున్నావు. ఇదేమి పరాక్రమం?’’ అని హేళన చేశాడు. దానికి దేవి నవ్వి- ‘‘నీకు చూడటం చేతకాదు. వీరంతా నాలోంచివచ్చిన శక్తులే. ఇపుడు చూడు’’ అంటూ అందర్నీ తనలోకి కలిపేసుకొని, ఒక్కతెగా నిలబడి రాక్షసులను సంహరించింది.

07/16/2018 - 18:59

జాలాంతర గతే భానౌ యత్సూక్ష్మం దృశ్యతే రజః
ప్రథమం తత్ప్రమాణానాం త్రసరేణుం ప్రవక్షతే॥
(చీకటి గదిలో కిటికీ గుండా వచ్చే సూర్య కిరణాలలో కనిపించే చిన్న కణాలవంటి ప్రమాణం కలది త్రసరేణువు)
దీనితో మొదలైన బరువు, రెండువేల రెట్లకు పైగా బరువుండే ‘‘తుల’’ అనే కొలతతో ముగుస్తుంది.
ఆ మనుస్మృతిలో తూనిక రాళ్ల వ్యవస్థను గురించిన ప్రస్తావన కూడా వుంది.

07/13/2018 - 18:46

ఇతర దేశాలవారు మాత్రం ఈ వేదిక్ మాథమాటిక్స్ మీద ఆసక్తి కనబరచి, వారి విద్యాలయాల్లో (సెయింట్ జోన్స్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్స్, లండన్, స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్ వర్క్స్, లండన్, సెయింట్ జీసెస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఆస్ట్రేలియా మొదలైన చోట్ల) పాఠ్యగ్రంథంగా రుూ వేదిక్ మాథమేటిక్స్‌ని బోధించడం మమందరం గమనించదగ్గ విశేషం.

07/12/2018 - 18:28

ఈనాటి సమస్త దేశాలవారూ అంగీకరిస్తున్న చారిత్రక కొలమానాల ప్రకారం చర్చించుకున్నా కూడా, సనాతన భారత వైభవం ఏ మాత్రమూ మసకబారదని నిరూపించేందుకోసం, పాశ్చాత్యులు నిర్ణయించిన కాలనిర్ణయాలనే అంగీకరించి ఈ చర్చ చేయడం జరిగింది.

Pages