S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

08/21/2019 - 18:59

‘‘కేశినీ! నీవు ఒక పనిచెయ్యాలి. ఋతుపర్ణుడు అయోధ్యకు రాజు. అతడితోపాటు వచ్చిన వార్‌ష్ణేయుని సూతపుత్రుని నేను గుర్తించాను. అయితే ఆ రథంప్రక్కన పొట్టి చేతులతో, వికృత రూపంతో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆ రథసారథి ఎవరో తెలుసుకో! అతడు ఎవడై ఉండవచ్చునో తెలుసుకో! వాడి పట్ల నా హృదయం సంతోషం పొందుచున్నది. కేశినీ! ఆ పురుషుని చెంతకేగి, ఏమాత్రం తొందరపాటు లేకుండా మృదువుగా క్షేమసమాచారాలను అడిగి తెలుసుకో!

08/20/2019 - 19:25

వర్షాకాల మందలి మేఘ గర్జనలవలె గంభీరంగా వినిపిస్తున్న నలుని రథఘోషను దమయంతి కూడా విన్నది. ఆ మహాధ్వనిని విన్న దమయంతి ఆశ్చర్యాన్ని పొందింది. నలుడు గతంలో తన గుర్రాలను పూన్చి రథాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు వచ్చిన రథ ఘోషతో సమానమైన రథ ఘోషను విన్నది. తన మనస్సులో

08/19/2019 - 19:17

‘‘బాహుకా! ఇది ‘‘అక్ష హృదయం’’అనే ప్రసిద్ధికెక్కిన విద్య. దీన్ని శాస్ర్తియంగా అభ్యసించాలి. అలా అభ్యసించిన మనుజుడు సంఖ్యావేత్త కాగలడు. అతడు పాపాలనుండి దుర్మార్గాలనుండి విషంనుండి విముక్తిని పొందుతాడు.
అంతేకాదు ఈ విద్యను పొందిన వ్యక్తి సకల గుణప్రసిద్ధుడై విశ్వశ్రేయస్సును ఒనగూర్చినవాడు కాగలడు సుమా!! అని పలికాడు. అంతట బాహుకుడు

08/18/2019 - 22:13

శ్రీ ఉమా వాసుకి రవి సోమేశ్వరాలయం
*
మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీల కంఠాయ సంభవే
అమృతేశాయ శర్వాయ మహా దేవాయుతే నమః
వ్యాసుడు రచించిన పురాణాల్లో వాయుపురాణంలోగోస్తనీ నది గురించిమామహేశ్వర క్షేత్రం గురించి ప్రస్తావించబడి ఉంది.

08/16/2019 - 19:33

ఇప్పుడు నలుడు ఆ రథానికి తన గుర్రాలను పూన్చి తెచ్చాడు. అవి మనోవేగం, వాయువేగంగల గుర్రాలు. సమస్త శుభ లక్షణాలుగలవి. రథాన్నితెచ్చి ఋతుపర్ణుడివద్ద నిలిచాడు. ఆ గుర్రాలను చూచిన ఋతుపర్ణుడు కొంచెం కోపంతో
‘‘బాహుకా! మేము నిన్ను కోరింది ఇదియా? వీటితో మేము గమ్యాన్ని చేరగలమా? చేరలేము. ఈ గుర్రాలు బక్కచిక్కి బలహీనంగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి కృశించిన గుర్రాలతో మనం అంతదూరానికి ఎలావెళ్ళగలము? అని అనగా

08/15/2019 - 22:23

‘‘బాహుకా! నాకు దమయంతి స్వయంవరాన్ని చూడాలని ఉన్నది. విదర్భకు వెళ్ళాలని అనుకొంటున్నాను. నీవా అశ్వహృదయాన్ని తెలిసినవాడవు, ఒకరోజు సమయమని తెలుసుగదా? ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. నీ అశ్వశిక్షా చాతుర్యం వెలుగొందచేయుము’’అని అన్నాడు.
‘‘అలాగే చేస్తాను మహారాజా!’’అని అన్నాడు బాహుకుడు.

08/14/2019 - 19:13

ఆ మాటలే అతడు ‘నలుడు’ అనటానికి ప్రమాణాలు. ఈ విషయాన్ని మహారాజుకు విన్నవించండి.’’
అని పర్ణాదుడు వివరించి వెళ్ళిపోయాడు. పర్ణాదుడు చెప్పిన మాటలు విన్న దమయంతి చాలాసేపు ఆలోచించింది. కన్నీరు నింపుకొన్నది. తనలో తాను అనుకొన్నది

08/13/2019 - 19:49

అతడెవడో? ఎక్కడున్నాడో? తెలిసికోవాలి.
బ్రాహ్మణోత్తములారా! మీరన్న మాటలకు ఎవరైనా సమాధానమిస్తే అటువంటివారి మాటలు నాకు తెలియజేయండి. మీ మాటలకు సమాధానమిచ్చే వ్యక్తికి మీ గురించి తెలియకుండా మీరు జాగ్రత్తపడి, ఎలాంటి తొట్రుపాటు లేకుండా తిరిగి రండి. అతడు ధనికుడా, పేదవాడా, అసమర్థుడా తెలిసికొని అతడేమి చేయదలచినాడో తెలుసుకోవాలి’ అని

08/12/2019 - 18:49

సునందను ప్రేమతో కౌగలించుకొని దమయంతి విప్రుడైన సుదేవుడు వెంటరాగా విదర్భ దేశానికి పయనమైంది.
దమయంతి కొద్దికాలంలోనే విదర్భ నగరానికి చేరింది. దమయంతి రాకను చూచి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు అందరూ సంతోషించారు.

08/11/2019 - 19:30

నిషధ దేశాధిపతి అయిన ‘వీరసేన మహారాజు పుత్రుడు, బుద్ధిమంతుడు, పుణ్యశ్లోకుడు అయిన ‘నల మహారాజాకు’ ఈ దమయంతి భార్య. అట్టి నలమహారాజు జూదంలో తన సోదరుని చేత ఓడింపబడి రాజ్యాన్ని కోల్పోయి, ఈ సుకుమారి దమయంతితో కలిసి ఎవరికీ తెలియకుండా నగరాన్ని విడిచివెళ్ళాడు. విదర్భ ప్రభువు వీరిని వెదకటానికై నలుదిక్కులకు బ్రాహ్మణులను పంపించాడు. ఈ సుకుమారి దమయంతికోసం భూమి అంతటా తిరుగుతున్నాము.

Pages