S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

12/04/2019 - 22:29

జగద్గురు శ్రీశంకరాచార్య విరచిత
వివేక చూడామణి
ప్రతిపదార్థ తాత్పర్య వ్యాఖ్యాన సహితము
వ్యాఖ్యాత
ఆచార్య శ్యామశాస్ర్తీ
*

12/03/2019 - 22:56

జగద్గురు శ్రీశంకరాచార్య విరచిత
వివేక చూడామణి
ప్రతిపదార్థ తాత్పర్య వ్యాఖ్యాన సహితము
వ్యాఖ్యాత
ఆచార్య శ్యామశాస్ర్తీ
*
మంగళాచరణము
1. సర్వవేదాన్తసిద్ధాన్తగోచరం తమగోచరమ్‌
గోవిన్దం పరమానన్దం సద్గురుం ప్రణతో స్మ్యహమ్‌॥
తాత్పర్యము

11/24/2019 - 23:16

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథ నాథం సదానందభాజాః
అంటూ కార్తీకంలో శివుని కొలువనివారు అరుదుగా ఉంటారు. విష్ణ్భుక్తులు సైతం ‘‘శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయం విష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయగ్‌ం శివః’’ అంటూ మహావిష్ణువును పూజిస్తారు. శివభక్తులకోసం ప్రపంచమంతా శివాలయాలు న్నాయ. వాటిల్లో పంచధార్ల శివుడు మహిమో పేతుడని ఖ్యాతి వహించినవాడు.

11/05/2019 - 18:58

‘‘శివరామ దీక్షితుల శిష్యవరుండప్పయ్య మంత్రియతని శిషువుండీ
భువి బరుశరామ వంశోద్భవు సీతారాములతని భక్తుడ సుమీ
తద్బోధ ప్రయుక్తడ సుమీ స్తవనీయులగు మీరుత్సాహముతో
నీ కథ వినుడు నే గందార్థములచే వినిపింతు భక్తుడ సుమీ’’

10/06/2019 - 21:54

‘సురవర వర్షిణి, దుర్ధరధర్షిణి, దుర్ముఖిమర్షిణి హర్షరతే, త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి, కల్మషమోచని ఘోరరతే దనుజ నిరోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖ నివారిణి సింధునుతే... జయ జయహే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే...’’- మహిషాసుర మర్దినీ నమస్తే నమస్తే అంటూ అందరిచేత స్తుతించబడే అమ్మనే సర్వశక్తిమయ. సర్వమూ శక్తి మయమే అని అమ్మను దుర్గమ్మగా శరన్నరాత్రులలోని మహాపర్వదినాలలో శక్తి ఉపాసనచేస్తారు.

10/01/2019 - 19:05

కీ.శే. కళాప్రపూర్ణ డా. బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావుగారి గేయం మన మహాత్మా గాంధీగారిని ‘స్వంతంత్ర భారతపితా’ అని సంబోధించినది. ఈ సంబోధన అన్నివిధాలా సమంజసమైనదిగా తోచుచున్నది. అందుచేత శ్రీ గాంధీజీని ‘జాతిపిత’అని అవమానపరచకుండా ‘స్వతంత్ర భారతపిత’ అని సంబోధిస్తూ వారి యెడల గౌరవం ప్రకటించుకోవడం ఉత్తమమనిపిస్తోంది.

09/30/2019 - 18:50

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో తొమ్మిది దినాలలో తొమ్మిది రూపాలలో శక్తి/దేవి ఆరాధన అనాదిగా ఆచరణలో ఉంది. ఆశ్వయుజ పాడ్యిమి నుండి దశమి వరకు మొదటి మూడు రోజులు చెడును దూరం చీసే దుర్గామాతగా, తర్వాత మూడు రోజులు సంపదనిచ్చే లక్ష్మీదేవిగా, చివరి మూడు దినాలు చదువుల తల్లి సరస్వతిని పూజించడం పరంపరానుగతంగా అనుసరిస్తున్న సంప్రదాయం.

09/29/2019 - 22:21

విజయాలను నిరంతరం విశ్వానికందించి రక్షించి కాపాడే జగదంబిక, జగజ్జనని, తల్లిగా ఉపాసింపబడే దైవంగా జగన్మాత పార్వతీదేవి పలురూపాలలో శరన్నవరాత్రులలో సకల జనులచే ఆరాధించబడుతున్నది.

09/27/2019 - 20:22

సర్వసృష్టికి హేతువు జగన్మాత. జగన్మాతనే అమ్మఅని నోరారా పిలుస్తారు. అమ్మ లేని లోకాలు లేవు. అమ్మ ఈశ్వరుడిని సృష్టించి తానుఈశ్వరిగా మారింది. ఉన్న విశ్వాత్మ, పరమాత్మ ఒక్కరే. కానీ ఆ ఒక్కరూపమే సృష్టి సజావుగా సాగడానికి స్ర్తి పురుషరూపాలను పొందింది. ఆ జగన్మాత రాత్రి రూపిణి. పరమేశ్వరుడు- పగలు, జగముల నేలే తల్లి ఆరాధనే - రాత్రి వ్రతము. అదే శరన్నవరాత్రవ్రతము.

09/26/2019 - 19:07

పితరులు గతించిన అనంతరం వసు, రుద్ర, ఆదిత్య స్వరూపులుగా వారు ప్రకృతిలో లయించి ఉంటారు. కాబట్టి ఆయా రూపాలలో వున్న పితృ దేవతలకు శ్రాద్ధ కర్మలు, దర్శశ్రాద్ధ తిల తర్పణ రూపంలో తృప్తిపరిస్తే వారివారి కుటుంబాలకు పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభించి వారి కుటుంబాలు సుఖ శాంతులతో వర్ధిల్లుతాయి. కావున ప్రతి ఒక్కరు పితృ ఋణ విముక్తుల ఎలా కావాలో చెపుతూ పెద్దలు నిర్దేశించిన కర్మకాండలను విధిగా మనం ఆచరించాలి.

Pages