S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆదివారం

మొండి సంఖ్య (అంకెల తమాషాలు)

142857 - ఈ సంఖ్య చాల మొండిది. దీనిని 2 చేత హెచ్చవేస్తే జవాబులో తిరిగి అవే అంకెలు స్థానాలు మారి వస్తయ్. 3 చేత, 4 చేత, 5 చేత, 6 చేత హెచ్చవేసినా అవే అంకెలు స్థానాలు మారి వస్తవేగాని మరోకొత్త అంకె రాదు. కాని ఈ సంఖ్యని 7 చేత హెచ్చవేస్తే, ఇదివరకులా కాక, జవాబులో అన్నీ తొమ్ముదులే వస్తాయి.
142857 న 2 =285714
142857 న 3 =528571
142857 న 4 =571428
142857 న 5 =714285
142857 న 6 =857142
142857 న 7 =999999