S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

04/13/2020 - 22:39

శుకబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు, కారణజన్ముడు. పరమ విరాగి. దర్బలు చేబూని, ఎల్లప్పుడూ సత్‌కర్మలు చేయుచుండెడివాడు. ఒక సందర్భములో శుకుడు నడిచి వెళుతుండగా, స్నానము చేయు ఆడవారు వివస్తల్రుగా వుండి కూడా, ఆ మహానుభావుని గురించి శంకించలేదు. అంతటి పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైన శుక బ్రహ్మ భాగవతం చెప్పడానికి పూనుకొన్నాడు.

04/13/2020 - 22:37

పూర్వీకులు సమాజం యొక్క మేలుగోరి మానవాళి సౌకర్యార్థం కొన్ని నియమాలు చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఏర్పరిచారు. వాటిని ప్రతివారూ ఆచరిస్తే సుఖ సంతోషాలతో జీవించవచ్చు అని చెప్పారు. వారు చెప్పిన పనులు సమాజ శ్రేయస్సుకు ఎంతో ఉపయుక్తమనీ, సమాజాన్ని సన్మార్గంలో నడపడానికి ఎంతో అవసరమనీ తలచినవారు వాటినే ‘సత్సంప్రదాయాలు’ అని అన్నారు. అవి మంచిని వర్థిల్లజేసేందుకు బాగా ఉపయోగపడేవి.

04/13/2020 - 21:30

దీపావళి బావ
*
శ్రీనివాస్: అదేంటండీ అసలు విషయం తెలుసుకోకుండానే పంపిస్తారా? (ఇంతలో వసంత సెల్ మ్రోగింది. ఆన్ చేసింది)
వసంత:ఆ! హలో! ఆ! అలాగే! ఫరవాలేదు. ఓకె! నో ప్రాబ్లమ్. అర్థమైంది నో వర్రీ, అలాగే! (సెల్ ఆఫ్ చేసింది)
శ్రీనివాస్:సరేనండి. అలాగే వెళ్తాను. కాఫీ అడగడం, మీ ఫొటోతో మాట్లాడడం నేరమవుతుందనుకోలేదు. నన్ను మన్నించండి. వస్తాను.

04/13/2020 - 21:28

తే.గీ బుద్ధికొరవడ దుర్మార్గపుం బనులకుఁ
బూనుకునువారలధికులై పుడమినంతఁ
బట్టి కుదిపేయు వారలఁబట్టి కఠిన
శిక్షలను వేయ మున్ముందుఁ జేయఁబోరు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

03/22/2020 - 22:47

దీపావళి బావ
*
- షణ్ముఖశ్రీ 8897853339
*
శ్రీనివాస్:నేను కూడా మధ్య మధ్యలో అంతేనండీ! నన్ను చూశాక మీకేమనిపించింది. హీరోలాగాలేనా?
వసంత: అలాగే వుంటారు ముందు. ఆ తర్వాతగా విలన్‌గానో, రేపిస్టుగానో మారేది. బుద్ధిలేని మగబుద్ధి అంతే.

03/22/2020 - 22:46

కల్య అంటే సుఖం; అణమతి అంటే పొందటం; వెరసి కల్యాణం అవుతుంది. ఎవరీ కల్యాణ చక్రవర్తి? కల్యాణ చక్రవర్తి అన్న పేరు వింటూనే వున్నాం. కాని, మనం చెప్పుకోబోతున్న ఈ కల్యాణచక్రవర్తి మామూలు మనిషి కాడు. అసాధారణ వ్యక్తి! సర్వం సహా చక్రవర్తి!

03/22/2020 - 22:42

తే.గీ అచ్యుతానంద గోవిందయనెడి మంత్ర
మెల్లవేళల జపియింపుమెట్టి యంటు
రోగములు దరిఁజేరవేరోజునైనఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!
భావం: అచ్యుతానంద గోవింద అనే నామత్రయ మహామంత్రాన్ని ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూంటే కరోనా వంటి భయంకరమైన అంటురోగాలు కూడ ఏరోజూ మన దరికి చేరవనే సత్యాన్ని కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యనారాయణ మూర్తీ! ఈ లోకానికి తెలియజేయుమయ్యా ప్రభూ!

03/21/2020 - 22:18

దీపావళి బావ
*
(ఆకాశవాణిలో ‘రారా మా ఇంటిదాకా’ అన్న త్యాగరాజకృతి వినవస్తుంటుంది)
(శ్రీనివాస్ చప్పట్లు కొడుతూ వసంత ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించాడు. అతడు ప్రవేశించగానే రేడియో ఆగిపోయింది)

03/21/2020 - 22:11

తే.గీ మేలు బంతిగ మెఱయంగ మెలగవలయు
వెన్నుఁదట్టుచు నిలబడి వెలుగవలయు
దీనజన హృదయాలలోఁ దిరుగవలయుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

03/19/2020 - 05:19

లబోదిబో ప్రొడక్షన్స్ వారి అబ్బో అబ్బో
*
సెనక్కాయలవాడు: బొకే బాగుందమ్మా! ఉంచేసుకో! వెళ్ళకమ్మా! వాళ్ళు తీయబోయే చిత్రానికి నేనే పెట్టుబడి పెడ్తాను. వాళ్ళు నిజాయితీగా సినిమా తీయగలరు. మీకు అడ్వాన్స్ ఇపుడే, ఈ క్షణంలోనే ఇస్తాను.
హీరో:ఏమిటిదంతా!
ఏ.వి.రావు: నీ విషయం సరిగా చెప్పు!
జయరావు:మేం నమ్మలేకుండా వున్నాం!

Pages