S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/22/2020 - 22:47

దీపావళి బావ
*
- షణ్ముఖశ్రీ 8897853339
*
శ్రీనివాస్:నేను కూడా మధ్య మధ్యలో అంతేనండీ! నన్ను చూశాక మీకేమనిపించింది. హీరోలాగాలేనా?
వసంత: అలాగే వుంటారు ముందు. ఆ తర్వాతగా విలన్‌గానో, రేపిస్టుగానో మారేది. బుద్ధిలేని మగబుద్ధి అంతే.

03/22/2020 - 22:46

కల్య అంటే సుఖం; అణమతి అంటే పొందటం; వెరసి కల్యాణం అవుతుంది. ఎవరీ కల్యాణ చక్రవర్తి? కల్యాణ చక్రవర్తి అన్న పేరు వింటూనే వున్నాం. కాని, మనం చెప్పుకోబోతున్న ఈ కల్యాణచక్రవర్తి మామూలు మనిషి కాడు. అసాధారణ వ్యక్తి! సర్వం సహా చక్రవర్తి!

03/22/2020 - 22:42

తే.గీ అచ్యుతానంద గోవిందయనెడి మంత్ర
మెల్లవేళల జపియింపుమెట్టి యంటు
రోగములు దరిఁజేరవేరోజునైనఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!
భావం: అచ్యుతానంద గోవింద అనే నామత్రయ మహామంత్రాన్ని ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూంటే కరోనా వంటి భయంకరమైన అంటురోగాలు కూడ ఏరోజూ మన దరికి చేరవనే సత్యాన్ని కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యనారాయణ మూర్తీ! ఈ లోకానికి తెలియజేయుమయ్యా ప్రభూ!

03/21/2020 - 22:18

దీపావళి బావ
*
(ఆకాశవాణిలో ‘రారా మా ఇంటిదాకా’ అన్న త్యాగరాజకృతి వినవస్తుంటుంది)
(శ్రీనివాస్ చప్పట్లు కొడుతూ వసంత ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించాడు. అతడు ప్రవేశించగానే రేడియో ఆగిపోయింది)

03/21/2020 - 22:11

తే.గీ మేలు బంతిగ మెఱయంగ మెలగవలయు
వెన్నుఁదట్టుచు నిలబడి వెలుగవలయు
దీనజన హృదయాలలోఁ దిరుగవలయుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

03/19/2020 - 05:19

లబోదిబో ప్రొడక్షన్స్ వారి అబ్బో అబ్బో
*
సెనక్కాయలవాడు: బొకే బాగుందమ్మా! ఉంచేసుకో! వెళ్ళకమ్మా! వాళ్ళు తీయబోయే చిత్రానికి నేనే పెట్టుబడి పెడ్తాను. వాళ్ళు నిజాయితీగా సినిమా తీయగలరు. మీకు అడ్వాన్స్ ఇపుడే, ఈ క్షణంలోనే ఇస్తాను.
హీరో:ఏమిటిదంతా!
ఏ.వి.రావు: నీ విషయం సరిగా చెప్పు!
జయరావు:మేం నమ్మలేకుండా వున్నాం!

03/19/2020 - 05:13

తే.గీ బుద్ధి కొరవడ దుర్మార్గపుం బనులకుఁ
బూనుకునువారలధికులై పుడమినంతఁ
బట్టి కుదిపేయు వారలఁబట్టి కఠిన
శిక్షలను వేయ మున్ముందుఁ జేయఁబోరు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవా!

03/18/2020 - 21:53

తే.గీ వెతలనొందెడి వారికీవేగ బంధు
వన్నను స్నేహితుడవన్న వరమువన్న
నట్టివారికి సకలమ్ము నరయనీవె
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!
భావం:ఎన్నో బాధలు పడేవారికి బంధువువన్నా, స్నేహితుడవన్నా, అలాంటివాళ్ల పాలిటి వరానివన్నా ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే అంతా నీవే అయిన ఓ కర్మసాక్షీ! సూర్యదేవా! ఆదుకవయ్యా ప్రభూ!
తే.గీ ఎన్నియో సమస్యలతోడ నెల్లజనులు

03/17/2020 - 23:23

లబోదిబో ప్రొడక్షన్స్ వారి అబ్బో అబ్బో
- షణ్ముఖశ్రీ - 8897853339
*
ఏ.వి.: మాక్కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్లు మీరు దొరకడం మా అదృష్టం. మా సినిమా ఆరంభమైనట్లే.
హీరో: మీ సినిమా ఆరంభం కావడం మంచిదే కానీ ఇంతటితో మమ్మల్ని వదిలేయండి. మీ సినిమాలో మమ్మల్ని మాత్రం హీరో, హీరోయిన్స్ చేయకండి. ఆ బాధలు మేం పడలేం. మమ్ముల్ని ఇలా బతకనివ్వండి.

03/17/2020 - 23:22

నమ్రత్వేనో న్నమన్తః పరగుణ కథనైః
స్వాన్గుణాన్ఖ్యాపయంతః
స్వార్థాన్యం పాదయంతో వితత పృథు
తరారంభయత్నాః పరార్థే.....
క్షాన్యైవాక్షేప రూక్షాక్షర ముఖర
ముఖాన్దుర్జనాన్ దుఃఖయంతః
సంతస్సా శ్చర్య చర్యా జగతి బహుమతాః
కస్వ నాభ్యర్చనీయాః

Pages