డైలీ సీరియల్

శ్రీకృష్ణ రమ్య రామాయణం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ముల్లు దీసివేసె హనుమ
కాలుకడిగె రుక్మిణి
తుడిచినారు రక్తమొకరు
ఆకు పసరు పూసిరొకరు
ఆ తీరున పోటీపడి
‘‘నేనంటే నేనంటు’’ను
పరిచర్యలు చేసినారు

వారి భక్తి చాటినారు
ఆకుకట్టు కట్టిరొకరు
కాదని తొలగించి రొకరు
పూలపట్టి వేసిరొకరు
వలదంచును తీసిరొకరు
చెరగు చించి కట్టిరొకరు

వలదని వారించిరొకరు
ఒకరి సేవ మరియొకరికి
నచ్చదాయె మెచ్చరాయె
కర్మసాక్షి వలె కృష్ణుడు
వీక్షించెను వారి తీరు

అవుననకను, కాదనకను
వౌనమ్మున మునిగెను
‘‘మీ సేవల తీరుచూడ
నాకొక కద స్మరణకొచ్చె’’
అనుచు నవ్వెనాతండు
వేవెలుగుల చంద్రుండు

‘‘అవునా ? ఆ కదయేమిటొ
సెలవీయగ వలదో ?’’
అంచు చుట్టు ఆ యింతులు
చేరిరి పూబంతులట్లు

‘‘వినరే ? శ్రీకాళహస్తి
ఈశ్వర మాహాత్మ్యమ్మును ?
కనరే ? అమ్మహేశ్వరుని
మహిమాన్వితమగు లీలలు ?

‘శ్రీ’ యనగా సాలెపురుగు
‘కాళ’మ్మన కాలనాగు
‘హస్తి’ యనగ ఏనుగు
వాని కథే క్షేత్రకథ

ఊరి చివర అడవిలోన
పాడుపడిన గుడియుండెను
దాన ‘లింగ’ మొకటుండెను
పూజలు సేవలు లేకను

సాలె పురుగు దాని జూచి
ప్రేమను వస్తమ్మ్రల్లెను
లింగనికది సమర్పించి
భక్తితోడ కొలిచెను
ఆపై ఒక నల్లత్రాచు

ఇంకా ఉంది

- గన్ను కృష్ణమూర్తి, 9247227087 రెండవ భాగం