బాల భూమి

సామెతలు

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

* అంగిట్లో బెల్లం, ఆత్మలో విషం
* అరవై ఏళ్లు నిండినవాణ్ని ఆలోచన అడక్కు, ఇరవై ఏళ్లు నిండని వానికి పెత్తనమీయకు
* అరువు సొమ్ములు బరువులు చేటు తీయాబెట్టా తీపుల చేటు. అందులో ఒక్కటి పోతే అప్పుల చేటు
* అలకాపురికి రాజైనా అమితంగా ఖర్చు చేయకూడదు
* అల్ప పాండిత్యం అనర్థానికి మూల కారణం
* అలిగి అత్తవారింటికి, చెడి చెల్లెలింటికి పోకూడదు
* అలిగే బిడ్డతో, చెలిగే గొడ్డుతో ఏగేది కష్టం
* అల్పుడికి ఐశ్వర్యం వస్తే అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమన్నాడట
* అల్పుని దగ్గరికి జేరిస్తే అధిక ప్రసంగం చేస్తాడు
* అల్లమంటే తెలియదా బెల్లం మాదిరి పుల్లగా ఉంటుంది అన్నాడట
* అవలక్షణం గలవాడికి అక్షింతలు ఇస్తే అవతలికి పోయి నోట్లో వేసుకున్నాడట
* అవివేకితో చెలిమి కంటే వివేకితో విరోధం మేలు
* అవ్వకు మనవడు ఆవులింత నేర్పినట్లు
* అసత్యంతో సంపాదించుకున్న పలుకుబడి, సత్యం బయటపడే వరకే ఉంటుంది
* అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దు - వడ్డీ ఆశ అసలుకే నష్టం
* అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దు - కొడుకుకన్నా మనవడు ముద్దు
* అసలు దేవుడికే లేక అఘోరిస్తుంటే ఆంజనేయులు నాకూ గుడి అన్నట్టు
* అసలే అయోమయం, అందుకు తోడు అంధకారం
* అసలే కోతి దానికి తోడు కల్లు తాగింది. పైన తేలు కుట్టింది
* అఊయ ముందు, ఆదడి వెనుక
* అంగట్లో అరువు తల మీద బరువు
* అంటే ఆరడి అవుతుంది. అనుకుంటే అలుసవుతుంది
* అండ ‘వుంటే’ ‘కొండ’ బద్దలు కొట్టవచ్చు
* అంతనాడు లేదు, ఇంతనాడు లేదు, సంతనాడు కట్టింది ముంతంత కొప్పు
* అంతా అన్నీ తెలిసినవాడూ లేడు, ఏమీ తెలియనివాడూ లేడు
* అంతా మనవాళ్లే గాని, అన్నానికి రమ్మనే వాళ్లే లేరు
* అందముంటే ఆయెనా? అదృష్టం వుండద్దా?
*