శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం (వాసుదాసు వ్యాఖ్యానం)

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

యుద్ధానికి బయల్దేరిన వాలిని
అడ్డగించిన తార
*
కిష్కింధకాండ
*
సమస్త జీవరాశులను గడగడలాడించే శక్తి గల సుగ్రీవుడే సింహనాదం అంతఃపురంలో ఉన్న వాలి వినగానే అతడిమదం అణగిపోయింది. విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఆ కోపంతో రూపం మారిన అవయవాలతో, సంధ్యాకాలంలో సూర్యకాంతులు కలిగించే వాలి గ్రహం పట్టిన సూర్యుడిలా హీనుడయ్యాడు. కోపాతిశయంతో మండుతున్న అగ్నిలాగా వెలుగుతూనే కాంతిహీనుడయ్యాడు. భయంకరమైన సుగ్రీవుడి కంఠధ్వని తన చెవుల్లో పడగానే, పటపటా పండ్లు కొరికి, కాలితొక్కిడితో భూమి బద్దలు కాగా సుగ్రీవుడి మీదకు యుద్ధానికి పోవడానికి సన్నద్ధమయ్యాడు. ఆ సమయంలో స్నేహంగా కౌగిలించుకుంటూ వాలి భార్య తార ఆయనను అడ్డుకుని ఆయనకు మేలు జరిగే మాటలను తొట్రుపాటుతో ఇలా చెప్పింది.
‘‘రాత్రి ముడిచిన పూలు ఉదయానే్న తీసేసినట్లు సెలయేటిలాగా వచ్చిన ఈ కోపాన్ని వదిలిపెట్టు. సూర్యోదయం కాగానే నువ్వు యుద్ధానికి పోవచ్చు. ఇప్పుడే పోకపోతే నీకు వచ్చే అవమానం కానీ, నీ విరోధికి కలిగే గౌరవం కానీ ఏమీ లేదు. ఆలోచించు. ఇప్పుడే పోతే వచ్చే నష్టం ఏంటి? అంటావా? ఇప్పుడు యుద్ధానికి పోకూడదు. దానికి కారణం ఏమిటంటావా? ఇంతకు కొద్దిసేపటి క్రితమే నీ భుజబలం ముందు సతమతమై, బలహీనుడై పరుగెత్తిపోయాడు. ఇంతలోనే మళ్లీ యుద్ధానికి నిన్ను పిలిచే ధైర్యం, సాహసం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? కాబట్టి నాకు ఏదో సందేహం కలుగుతున్నది. అతడు చేస్తున్న సింహనాదం ఇదివరకు చేసినట్లు లేదు. ఇప్పుడు, బలం, చలం, బలమైన యత్నం, చాలా గొప్పగా కనిపిస్తున్నది. ఇలా కావడానికి కారణం ఏదో ఉండాలి. కారణం లేకుండా కార్యం ఉంటుందా? ఏదో బలిష్టమైన సహాయం దొరక్కుండా ఇలా మళ్లీ యుద్ధానికి రాడని నా అభిప్రాయం. బలిష్ట సహాయం దొరక్కపోతే అలాంటి సింహనాదం చేయదు. తెలివి, నేర్పు సుగ్రీవుడికి పుట్టుకతోనే వచ్చింది. బాగా ఆలోచించి, పరీక్షించి, నిస్సందేహంగా బలిష్టుడని అనుకున్న వాడితో వస్తాడు కానీ, అల్పులతో రాడు.’’
‘‘ప్రాణేశ్వరా! ఇది నా ఊహ మాత్రమే కాదు. వాస్తవంగా జరిగిన విషయమే. ఇంతకుముందే నేనీ వృత్తాంతాన్ని విన్నాను. మన అంగదుడే నాకీ సంగతి చెప్పాడు. అతడు అరణ్యానికి పోయి మరలి వచ్చేటప్పుడు మన వేగులవాళ్లు చెప్పారట. రఘువంశంలో పుట్టిన అయోధ్యాదీశ కుమారులు ఇరువురు, యుద్ధంలో జయించనలవి కాని వారు, రామలక్ష్మణులు అనేవాళ్లు, నువ్వు పోలేని ఋష్యమూకంలో నీ తమ్ముడికి సహాయం చేయడానికి వచ్చారట. వాళ్లలో రాముడనేవాడు శత్రువుల పాలిటి కాలాంతకుడు. ప్రళయకాలాగ్నిలాంటి వాడు. ఉచితానుచిత విద్యల్లో సమర్థుడు. సుగ్రీవుడికి రక్షకుడైన వాడు నీకెందుకు కాకూడదని అంటావా? నిన్నందుకు శిక్షిస్తాడంటావా? సుగ్రీవుడు ఆయన్ను ఆశ్రయించాడు. నువ్వు ఆశ్రయించలేదు. కాబట్టి నీకు ఆయన రక్షకుడు కాలేదు. అదే కాకుండా, ఆయన్ను ఆశ్రయించిన సుగ్రీవుడికి నువ్వు విరోధివి. నినె్నలా రక్షిస్తాడు? సుగ్రీవుడు సాధువు కాదు కదా! అతడు పాపం చేయలేదా? అంటావేమో? చేసి ఉండవచ్చు కానీ, ఎప్పుడైతే అతడు శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆశ్రయించాడో, అప్పుడే సాధువయ్యాడు. నువ్వు పోయి ఆశ్రయిస్తే నిన్నూ రక్షిస్తాడు. సమస్త ధాతువులకు హిమవత్పర్వతం స్థానమైనట్లు సర్వకల్యాణ గుణాలకు రామచంద్రమూర్తి స్థానం. నేను నీ దోషాలు ఎత్తి చూపడానికి ఇవన్నీ చెప్పడం లేదు. నా మాట విను. విని నడుచుకుంటే నీకు మేలు కలుగుతుంది.’’
‘‘నువ్వు వీరులలో శ్రీకృష్ణుడివే. అయినా నీలాంటి వారు లోకంలో మరెవ్వరూ లేరనుకోవడం సరైంది కాదు. కాబట్టి రామచంద్రమూర్తితో విరోధం పెట్టుకోవడం సరైంది కాదు. అది దోషం... దానివల్ల మేలు కలగదు. అందుకే, నేను, నాకు తోచిన ఉపాయం చెప్తా విను. ఆ తరువాత నీకేది మంచిదో అదే చేయి. సుగ్రీవుడికి వరాజ్యం ఇచ్చేరు. వాడూ మహాబలవంతుడే. అలాంటి వాడితో నీకెందుకు అనవసర విరోధం? నా మనవి విను. రామచంద్రమూర్తితో స్నేహం చేయడం నీకు శ్రేయస్కరం, శుభకరం. అదెలా కుదురుతుంది అని అంటావా? నీ తమ్ముడి మీద పగ వదలిపెట్టు. నువ్వా పని చేస్తే రామచంద్రమూర్తి నిన్ను ద్వేషించడు. ప్రాణేశ్వరా! నీకు వాడొక్కడే తమ్ముడు. వాడు తప్ప నిన్ను అన్నా అని పిలిచేవాడు ఎవరూ లేరు. వాడు కూడా దుర్మార్గుడు కాదు... దుష్టుడు కాదు. ఉత్తమ గుణాలు కలవాడు. నీ దగ్గర ఉన్న వాళ్లందరిలో వాడితో సమానమైన వాడిని ఒక్కడినైనా చూపించు. వాడికి నీ మీద వినయ విధేయతలున్నాయే కానీ, నిన్ను వాడు థిక్కరించేవాడు కాదు కదా?’’
‘‘నీ బంధువుల్లో అందరూ ఆడవారి వైపువారేకానీ నీ తండ్రి వైపు వాళ్లు ఒక్కరైనా ఉన్నారా? వాడక్కడ ఉన్నా, ఇక్కడ ఉన్నా బంధువంటే వాడే కదా? నీ కఠినత్వం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి వాడిని ఆదరించు. వాడు నీకు తమ్ముడు కాదా? నీకేమైనా శత్రువా? వాడు, నువ్వు ఒక్క గర్భంలో పుట్టారు కదా? వాడు నీకు బంధువని నా నమ్మకం. కాబట్టి అతడిని గౌరవించి దగ్గర ఉంచుకో. నేను నీ మేలు కోరేదానినని నువ్వు నన్ను నిండుమనస్సుతో నమ్మితే, నాకిష్టమైన పని చేయడం నీకు సమ్మతమైతే, తమ్ముడి విషయంలో ద్రోహం మానుకో. వాడితో స్నేహం చేయి. ఇది వ్యర్థమైన ఆలోచన కాదు. ఇది మినహా నీకు వేరే మార్గం లేదు. ప్రాణేశ్వరా! నా మాట విను. కోపం వదులుకో. చేతులు జోడించి విన్నవించుకుంటున్నాను. ఇది నీకు కీర్తికరం కాదు. మేలు కూడా చేయదు. పరిమాణం లేని విక్రమం, ఇంద్రుడి తేజస్సు కల రామచంద్రమూర్తితో విరోధం వద్దు. శాంతించు.’’
తార ఈ విధంగా ఎంత హితం చెప్పినా వాలి చెవులకు ఎక్కలేదు. కాలం దాపురించినవాడు హితవాక్యాలు వింటాడా?
-సశేషం

*
పుస్తకం దొరుకు స్థలం: శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, అంగలకుదురు, తెనాలి మండలం, గుంటూరు జిల్లా 7036558799 08644-230690

-వనం జ్వాలా నరసింహారావు 80081 370 12