పజిల్

పజిల్ 595

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆధారాలు

అడ్డం

1.ఇందులో కారం ఉన్నా అది ఎగతాళి కోసమే! (4)
3.ఆ దండ తినేదే! (4)
5.పళ్లూడగొట్టుకోడానికి ఏ రాయైనా సరేగాని,
ఇది మాత్రం మనది కాదు (3)
6.ఇదీ ‘వరస’ తొందర కాదుగాని అలా
వినిపిస్తుంది (3)
8.రైలును ఈ బండి అంటారు (2)
9.కంటి కడపక్క ప్రాంతం. తలనొప్పికి స్థావరం (3)
11.అతి చిన్న రేణువు (3)
12.‘అవును’! దీని సరిగా వాడుకుంటే ఇదే
‘తగినది’ (3)
13.కర్కశమైన (3)
16.ఇది మరీ గట్టిగా ఉంటే, దవడకు పనే! (2)
17.ఒక తంత్రీ వాద్యం (3)
18.కోరిక (3)
20.కర్ణాకర్ణి (4)
21.ఇక్కడ పెళ్లిలో ‘పకాలు’మని నవ్వేందుకు
ఏం లేదు. అంతా దుఃఖమే (5)

నిలువు

1.నవనీతచరుడు (4)
2.ఇది ఉన్నవాళ్లు ‘కావ రమ్ము’ అని దేవుణ్ణి గూడా ప్రార్థించరు (4)
3.ఇది తియ్యడం అంటే వాకబు చెయ్యడమే! (2)
4.సుఖము (2)
5.అడ్డం 11కన్నా ఇంకా చిన్న రేణువు (5)
7.ప్రాచీన భారతీయ తంత్రీ వాద్యం (2)
8.పెద్ద అరుపు
10.తలకింద పెట్టుకునేదానా సరిగ్గా తగలడవే! (4)
11.ప్రేమ, ఆపేక్ష (5)
14.వేగం (2)
15.చంటిబిడ్డ (4)
16.ఒకనాటి నాణేలు (4)
18.కోకిలను పోలిన పక్షి (2)
19.మైల కాదు (2)

పదచదరంగం- 594 సమాధానాలు

నిశాపతి