సాహితి

మానిని :

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

చక్కని పల్కులు జక్కని కుల్కులు జాణత సోకులు సంపదగా
చుక్కల సొంపులు సుందర తూపుల జూపుల కన్నియ సుందరిగా
అక్కజ మందుచు నందరి మెప్పులనద్భుత భాషగా ఆలతిగా
మక్కువ మీరగ మానుడి తెల్గును మాగుడి గొల్తుము మాతగవౌ

చంపకమాల:
సలలిత తెల్గు పల్కుల రసాల వికాస వివేక భాషరా
కిలకిల వనె్నచినె్నలన సుగీత సునీత పునీత భాషరా
జిలిబిలి జినె్నలున్న నవజీవ సజీవ అపూర్వ భాషరా
చెలువము మీర సన్నుత విజేత విధాతగ వెల్గు తెల్గురా

తేటగీతి:
శ్రీకరంబగు తెలుగిల సిరుల భాష
అమ్మ లాలిపాటలవోలె హాయగొల్పి
తేట తేనియ పలుకుల తీపి నిల్పి
అమర భావాలు చిలికించు అమృతధార
కమ్మనైన తెలుగు మన అమ్మ నుడిర

- రాఘవ, 09743776920