S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

08/13/2019 - 20:04

తే.గీ. అప్పగింతురు పిల్లల నాయలకును
గాస్త పెరిగిన హాస్టళ్ల కప్పగింత్రు
ఎటుల ఁ బుట్టును ప్రేమల వెంతగానొ?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/12/2019 - 19:03

తే.గీ. కాసుకంటికిఁ గన్పట్టఁ గన్నుఁ జెదరి
విలువలన్నియు ఁ బ్రక్కకుఁ బెట్టి దాని
నందుకొనుకటకు ఁజేతురే యత్నములనుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/11/2019 - 20:09

తే.గీ. విలువలీనాడు వేషభూషలకుఁ గాని
చదువరులకుండవే చూడజగతిలోన
చదువరులు చవటల చెంత నొదిగియుండు
కాలమే తెంచెఁ జోద్యంబు ఁ గాక యేమి?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/09/2019 - 19:41

తే.గీ. అన్నదాతల కాశ్రయమవని లేదు
కూడువెట్టెడి వానికి ఁ గూడు లేదు
పడుదురే యష్టకష్టాల కడలులందుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/08/2019 - 20:09

తే.గీ. కీడు సేయంగ వెనుకాడఁ బోడు గాంచ
మేలు సేయని వాడెపో మేటి గాంచ
గేలిసేయంగ ముందునకేగుఁ గాంచఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/07/2019 - 20:03

తే.గీ. కష్టపడకుండ పలితమ్ము గాంచఁ దలచి
వక్రమార్గాలఁ ద్రొక్కెడి వారితోడఁ
బృథ్వి బీటలు వెక్కసముగఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి ! యో సూర్యదేవ!

08/06/2019 - 20:43

తే.గీ. అకట! కుంకుళ్ళు వోయె పీడకల నిజము
చేయుటకును రసా లేవొ శీఘ్రగతిన
రాగ కేశంబులూడుచు రాలుచుండె
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/05/2019 - 18:25

తే.గీ. బ్రహ్మచర్యంపు దీక్షలు భంగపడియె
హా! గృహస్థాశ్రమపు ధర్మమంతమొందె
వానప్రస్థాశ్రమంబది కాన కేగె
కడపటాశ్రమ ధర్మంబు కానరాదు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/02/2019 - 20:05

తే.గీ. మంచివానికి స్థానమ్ము మహిన లేదు
వానినసమర్థుడని యెంచి బహు విధాల ఁ
జుల్కనగఁ బల్కు వారెలచ్చోట ఁ గనిన ఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/01/2019 - 19:25

తే.గీ. బిల్వపత్రాలతో నిన్నుఁ బిలిచినంత
జలములనుఁబోసి ఘనముగ స్వాగతింప
అష్టసంపదలొసగు మహానుభావ!
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

Pages