S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

08/21/2019 - 20:04

తే.గీ. ద్రవ్యమే పరమార్థము ద్రవ్యలబ్ధి
కెంత దిగజారుటకునైన వింతఁ గొల్పు
నటుల సిద్ధమై పోదురే! నటనఁ జూపి
జూడమో కర్మసాక్షి!యో సూర్యదేవ!

08/20/2019 - 19:39

తే.గీ. మాట దప్పుట పరిపాటి మాయలోక
మందు మాయమాటల ఁ జెప్పి మనుటయన్న
వెన్నతోఁ బెట్టు విద్యయుఁ గనె్న నిజము
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/19/2019 - 20:18

పతే.గీ. ప్రేమ పేరిట మోసాలు విస్తరించెఁ
గోరి కొనిఁ దెచ్చుకోనేల?కోటి కష్ట
ములను సోదరీ!మెలగుమీ మెలకువగనుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/16/2019 - 19:43

తే.గీ. అతిగ వాగేటి వారికే యగ్రపూజ
మితముగను మాటలాడిన మేలు గాంచఁ
బోరలీకాలమందున దారుణంబు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/14/2019 - 19:58

తే.గీ. కప్పియుంచని వస్త్రాలు గట్టువారు
స్ర్తిపురుష భేదములులేకఁ దిరుగువారు
క్లబ్బులందునఁ గన్పట్టుఁ జబ్బులందుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/13/2019 - 20:04

తే.గీ. అప్పగింతురు పిల్లల నాయలకును
గాస్త పెరిగిన హాస్టళ్ల కప్పగింత్రు
ఎటుల ఁ బుట్టును ప్రేమల వెంతగానొ?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/12/2019 - 19:03

తే.గీ. కాసుకంటికిఁ గన్పట్టఁ గన్నుఁ జెదరి
విలువలన్నియు ఁ బ్రక్కకుఁ బెట్టి దాని
నందుకొనుకటకు ఁజేతురే యత్నములనుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/11/2019 - 20:09

తే.గీ. విలువలీనాడు వేషభూషలకుఁ గాని
చదువరులకుండవే చూడజగతిలోన
చదువరులు చవటల చెంత నొదిగియుండు
కాలమే తెంచెఁ జోద్యంబు ఁ గాక యేమి?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/09/2019 - 19:41

తే.గీ. అన్నదాతల కాశ్రయమవని లేదు
కూడువెట్టెడి వానికి ఁ గూడు లేదు
పడుదురే యష్టకష్టాల కడలులందుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/08/2019 - 20:09

తే.గీ. కీడు సేయంగ వెనుకాడఁ బోడు గాంచ
మేలు సేయని వాడెపో మేటి గాంచ
గేలిసేయంగ ముందునకేగుఁ గాంచఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

Pages