S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీ కృష్ణామృతం

05/05/2019 - 22:55

తే.గీ. పూరి గుడిసెయే క్షణములో భూరి భవన
మయ్యె గోడలున్ కాంచన మయములయ్యె
ముసలి దగు ధేనువొక్కటి మసలు చోట
ఆలమందలు దండిగా నలరు చుండె
భద్రగజములు ముంగిట బరగు చుండె
ఆలుబిడ్డలు జేసెడు గోల తప్ప
అన్యమెరుగని ఇంటిలో అనవరతము
సరస సంగీత వనమాలి కరుణ చేత!
*

03/31/2019 - 22:36

తే.గీ సూర్య చంద్రులు ధర వెల్గు చుండు వరకు
ఇలను కుల పర్వతంబులు పొలయు వరకు
హరిని ధ్యానించు వారల నమల మతుల
చల్లగా జూడు మోయమ్మ తల్లి భూమి
పాపకర్ముల కేమైన బాధలేదు