S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

03/18/2020 - 21:58

లబోదిబో ప్రొడక్షన్స్ వారి అబ్బో అబ్బో
*
- షణ్ముఖశ్రీ 8897853339
*
ఏ.వి.రావు:మాక్కూడా చాలా ఆనందంగా వుంది. వెదకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్లు మీరు దొరకడం మా అదృష్టం. మా సినిమా ఆరంభమైనట్లే.
హీరో: మీ సినిమా ఆరంభం కావడం మంచిదే. కానీ ఇంతటితో మమ్మల్ని వదిలేయండి. మీ సినిమాలో మమ్మల్ని మాత్రం హీరో, హీరోయిన్లను చేయకండి. ఆ బాధలు మేం పడలేం. మమ్మల్ని ఇలా బ్రతకనీయండి.

03/07/2020 - 22:12

పెళ్ళిపెద్దలం
*
-షణ్ముఖశ్రీ-
*
క్లేశవరావు: మనకు కూడా దూరపు బంధుత్వం ఉందని ఆ అమ్మాయి తాలూకూ వాళ్ల ద్వారా నాకు తెలిసింది. మీ విషయం చెప్పగానే వాళ్లీవిషయాలన్నీ బయటపెట్టారు.
సంతోషరావు: (తనలో) వామ్మో వీడితో దూరపు బంధుత్వం కూడా ఉందిట. ఎలాగోలా వీడితోటి ఆ బంధాన్ని వదిలించుకోవాలి.
క్లేశవరావు: ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నట్లున్నారు.

11/21/2019 - 22:22

తే.గీ. కాసు లేకున్న ఁ గంటికి ఁగానరాము
కాసు ఁ గల్గినఁ జుట్టూత ఁ గాంచుజనులు
మనుషులకుఁగాను కాసుకి మ్మహిమ విలువ
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

11/19/2019 - 22:54

మానవుని నిత్య చైతన్యం చేసేది సాహిత్యం. మంచి ఆలోచనలతో సమాజాన్ని అభివృద్ధి పథంలోకి నడిపే అద్భుత శక్తి సాహిత్యానికి వున్నది. అక్షరం నుంచి సాహిత్యం వస్తుంది. అక్షరం సాక్షాత్ పరమేశ్వర స్వరూపం. సకల వాఙ్మయం ఈశ్వరుని ఢమరుకం నుంచి ఆవిర్భవించినదే. ‘శీతే జగదస్మిస్నితి శివః’ అనగా శివుడే సర్వ జగత్తునకు అధిష్టాన దేవత.

11/18/2019 - 23:13

తే.గీ. అర్థరహితమైనట్టి యరుపులేల?
వ్యర్థ వాదాలకిమ్మహి వణుకుటేల?
కోపతాపాల బరువెక్కు గుండెలేల?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

11/17/2019 - 22:21

మంచు కురిసే శీతాకాలం ప్రారంభమయిందంటే స్వామియే శరణం అయ్యప్పా అని భక్తాగ్రేసరుల భజనలు పల్లె, పట్టణం తేడా లేకుండా ప్రతిధ్వనిస్తాయి. గతంలో పట్టణాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ దీక్షలు, నేడు మారుమూల గ్రామాలకు సైతం విస్తరించి, భక్తజనం నానాటికీ పెరుగుతున్నది. కార్తీక మాసం ప్రారంభం నుండి వివిధ సమయాలలో ఆచరించే అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు భక్తిశ్రద్దలకు, పవిత్రతకు, నియమాలకు ప్రతీకలు.
అయ్యప్ప అవతారము

11/17/2019 - 22:16

తే.గీ. స్థితిపరులుగాగ నెందరో చేరవచ్చె
దరది కొరవడి నంతటఁదరలి పోదు
రెంత చోద్యమ్ము బంధమ్ము లంత హీన
మా? మనుజలక్ష్మణమ్మిదా? రామ రామ
చూడుమో కర్మసాక్షి ! యో సూర్యదేవ!

11/12/2019 - 19:03

70, 71 శ్లోకములు

శతతే ‘నారతా’ శ్రాంత సంతతా విరతా నిశమ్
నిత్యా ‘నవరతా’ జస్రమప్యథా’ తిశయో భరః
అతివే ల భృషా త్యథా మాత్రోద్గాడ నిర్బరం
తీవైకాంత నితాంతాని గాఢ బాధ దృడాని చ

11/11/2019 - 19:00

65, 66, 67 శ్లోకములు
ప్రచేతా వరుణఃపాషీ యాదసంపతి రప్పతి
శ్వసనః స్పర్శనో వాయుర్మాతరిశ్వా సదాగతిః
పృషాధ్వషో గంధ వాహన ‘నీలా’ శుగాః
సమీర మారుతం రుజ్జగ త్ప్రాణ సమీరణాః
సభస్వధాత పవన పవమానప్రభంజనాః
ప్రకంపనో మహావాతో యుఞ్ఘవాతః

11/08/2019 - 19:47

56,57,58,59 శ్లోకములు
అగ్ని వైశ్వానరో వహ్ని ర్న ర్వీతృహోత్రో ధనంజయః
కృపీటయో నిజ్వలనో జాతవేదాస్త నూనపాత్
బర్షిః సుష్మా కృష్ణ వర్మా శిచిశే్కష ఉషర్బుధః
ఆశ్ర్యాశో బృహద్భానుః కృశానుహు పావకణాలః
రోహితాశ్వో వాయసఖః శిఖావానషుక్షణిః
హిరణ్యరేతా హుభుగ్ దహనో హవ్యవాహనః
సప్తార్చిర్దమునాః శుక్త్ర శ్చిత్రభానుర్విభావసుః
శుచిరప్పిత్తవౌర్వస్తు వాడవో వాడవానలః

Pages