S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/10/2018 - 03:52

ఒక శ్వాసకు మరొక శ్వాసకు
మధ్య దూరాన్ని గణించడమంటే
ఒక జననాన్ని ఒక మరణాన్ని లెక్కించడమే
విధ్వంసం జరిగితేనే
నిర్మాణానికి హస్తరేఖలు కలుసుకుంటాయ

దూరదూరంగా జరుగుతున్నారంటే
బ్రహ్మజెముడు మొక్కలు రక్తం చిందిస్తున్నట్టే
ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మన గుండెచప్పుడే
భయంకర మృత్యునాదవౌతుంది

12/03/2018 - 06:05

సాయం వేళ సూరీడు వీడ్కోలు పలుకుతున్నప్పుడు
అలుక్కుపోయన రంగుల ఆకాశంలా
రకరకాల భావాల కలగలుపుతో
గజిబిజిగా ఉంది అతడి మనసు

12/03/2018 - 06:09

ఆ గాలికెలా తెలిసిందో
నేనిక్కడ ఉన్నానని
ఆమె అందెల రవళిని
ఎంచక్కా మోసుకొచ్చింది

ఆ వెనె్నలకి చెప్పింది ఎవరో
ఆమె చలువ చూపుల్ని
నాపై సుతారంగా విసిరేయమని

ఆ సెలయేరుకెలా తెలిసింది
ఎక్కడ తీసుకుంది తర్ఫీదు
అచ్చం ఆమెలానే నడుస్తుంది

అరె! ఆ గులాబి మొక్కేంటి కవిత
ఆమె చక్కదనాల నవ్వుల్ని
రోజూ పూస్తూనే వుంది

12/03/2018 - 06:09

కటిక చీకటి తెరల వెనుక
స్ఫటిక వేకువలు కానరావాలి
ఎడారి దారుల మజిలీలో
తడియారని ఆశలు తొణికిసలాడాలి
నిరాశ వృక్షపు ఛాయల్లో
మానవ వికాసపు గుర్తులు చూడాలి
మిత్రమా -
హృదయానికి ఓపిక ఉంటే
ఉదయాలు ఎదురై రాక మానవు
పయనమెందుకో జ్ఞాపకముంటే
విజయ పవనాలు నిను తాకక మానవు

11/28/2018 - 03:14

తీసి పారేసే గడ్డిపరక కూడా
కొన్ని వాక్యాలను చేతికందిస్తుంది
కట్టెపుల్ల కూడా కవిత్వాన్ని
పలికించగలదని
ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది!

11/28/2018 - 03:12

అడవి జంతువుల నుండి రక్షణకై
తయారుచేసుకొన్న ఆయుధం
తన ప్రాణాలనే కబళిస్తుంది

ఆకులను వస్త్రంగా చేసుకొని
నాగరికుడైన నరుడు
విచ్చలవిడి స్వేచ్ఛతో
అందాలను తూర్పారబడుతూ
అనాగరికుడవుతున్నడు

మనుగడ కోసం గుంపులుగా
ఏర్పడ్డ మానవుడు
ఆధిపత్యం, అధికారం వేటలో
కుల, మత, వర్గాలుగా విచ్ఛిన్నమవుతున్నడు

11/26/2018 - 02:32

చేప ఎక్కడైనా చేపే
కాని అది చైనా చేప,
తదేకంగా ననే్న చూస్తుంది.

చిన్నప్పటి నుంచి
ఒక నిశ్చల దృక్కు
నాకు గుచ్చుకుంటూనే వుంది.
వదిలించుకొని
మరో జీవితంలోకి
ఈదుకుంటూ వెళ్లిపోయాను.

11/19/2018 - 07:05

వౌనం..
బంగారమూ కాదు, గంభీరమూ కాదు
వౌనం..
ఘనమూ కాదు, సుగుణమూ కాదు
వౌనం... ఓ నిర్జీవ సంగీతం
ఓ నిర్బల సంకేతం
ఓ నిష్ఫల సందేశం

అన్యాయం ఎదురైనప్పుడు
నీతి అరుదైనప్పుడు
జాతి నిదరోయనప్పుడు
మూతి బిగించడం పాతకమే
మానవతపై ఘాతుకమే
గుండె పగిలినపుడు
గొంతు పెగలాల్సిందే
కడుపు రగిలినపుడు
మాట పిడుగై కురవాల్సిందే

11/19/2018 - 07:06

ఉషోదయాలన్నీ
విషోదయాలైన నది ఒడ్డున నిలబడి

తలో, చేతులో తెగిపోయన దినాల్ని
ప్రతి ఉదయాన
పతాక శీర్షికగా చదువుకోవడం కన్నా
అతి పెద్ద విషాదం ఏదనుకోవాలి...?!

11/19/2018 - 07:03

పంచ భూతాల్ని ప్రపంచిస్తున్న ప్రకృతిని
అమానుషతత్త్వ వేది మీద పరాభవించేటప్పుడు
వైఖరి గుడ్డిది
లోకులు పదవులు వదలలేని పెదవులు కదపలేని
‘‘కృభీద్రో’’హులే
ఐనా ఒక గీతమేదో ఆగామి కర్తవ్యాన్ని తట్టింది
అప్పుడే ఆవహం - ఆ పై ఆహవం...

Pages